Miguel Bouzada escribió:


   > Proposta
   >
   >    actualización / renovación / regresión / restauración
   >

Ó que lle corresponde:
actualizar/renovar/REGRESAR ???/restaurar

deixo a miña dúbida

MB


Vaia, creo que metín a pata no resumo da proposta metendo o de
"regresión" porque non era así como estaba na explicación. Aproveito
para actualizala, pero insisto en que na maioría dos casos non é preciso
distinguir entre update e upgrade, ou polo menos non o é para un bo
feixe de linguas románicas (italiano, catalán, castelán, portugués...)

Sería

substantivo: actualización (con casos de renovación) / reversión //
restauración
verbo: actualizar (con casos de renovar) / reverter // restaurar


=================
en
=================
update
upgrade
downgrade
restore
=================
gl
=================
actualización(actualizar)
renovación(renovar)
reversión(reverter)
restauración(restaurar)

Nota x
Respecto de renovar/anovar

Dicionario RAG

Renovar
    3. Substituír [unha persoa que cumpriu un determinado ciclo] por    
outra
distinta. Un país que renova os seus deputados cada catro        anos. 
// v.p.
Anovar
    4. Substituír [algo que estaba vello ou gastado] por outro       
    elemento
similar novo. Anovaron a cúpula do partido. SIN.            
renovar. //


Como contraste con outras linguas romances, e segundo os datos de
open-tran-eu:

=================
pt / pt_BR
=================
actualização(ar)/atualização(ar)
actualizacão(ar)/atualização(ar)
desactualização(ar, descer)/desatualização, permitir downgrade
recuperação, reposição(recuperar, repor)/restauração (restaurar)
=================
fr
=================
mise à jour/à niveau, actualiser, mofifier(mettre à jour)
mise à jour/à niveau(mettre à jour/à niveau)
mise à jour/à niveau(mettre à jour/à niveau))
restauration(restaurer)Documentación en galego:

Actualmente, no corpus de Mancomún tanto upgrade como update, están
traducidos maioritariamente como <<actualización/actualizar>>,
alternativamente upgrade aparece traducido como <<mellora>>; downgrade
non se rexistra; e a festa témola con restore: restaurar (maioritario),
restablecer, refacer, recuperar.

En open-tran-eu, para o galego:

update         actualizar (anovar, minoritario)
upgrade         actualizar
downgrade (poucos casos)desactualizar
restore         restaurar (repoñer, repor, recuperar, restabelecer)

Responderlle a