> Update (vbo. e subs.)
>    significado: "versión modificativa, cara a un estado posterior"
>    substantivo: actualización (outras alternativas: posta ao día,
> modernización)
>    verbo: actualizar(se)

Coincido totalmente.


> Upgrade (vbo. e subs.)
>    significado: "versión extintiva, ata un estado posterior"
>    substantivo: renovación, progresión, renovación progresiva (outras
> alternativas: anovación, revalorización, (re)cambio, reinicio)
>    verbo: renovar(se)
>
>    *Sen dúbida sería máis exacto <<progresión>> pero o verbo "progresar"
> é intransitivo e ten unha connotación tan forte que non se presta: Upgrade
> your software > *Progrese o seu software // Renove o seu software. Por iso
> prefiro <<renovación>>

Progresión non é aceptable como ti dis. Renovar tampouco me convence.
Anovar psii.

> Downgrade (vbo. e subs.)
>    significado: "versión extintiva, ata un estado anterior"
>    substantivo: reversión
>    verbo: reverter

Coincido totalmente.


> Restore (vbo. e subs)
>    significado: "versión modificativa, ata un estado anterior"
>    substantivo: restauración (outras alternativas: recuperación)
>    verbo: restaurar

Um, ainda que nunha mensaxe anterior dixen que non me convencia, a
verdade é que pode que sexa mellor usar restaurar ca recuperar.


Ata logo,
          Leandro Regueiro

Responderlle a