> En open-tran-eu, para o galego:
>
> update         actualizar (anovar, minoritario)
> upgrade         actualizar
> downgrade (poucos casos)desactualizar
> restore         restaurar (repoñer, repor, recuperar, restabelecer)

Gustariame saber por que en KDE hai unha chea de cadeas parecidas para
"upgrade" que se poderian ter resumido nunha soa.

A ver se me fan caso da queixa e quitan o de devolver resultados de
traducións dubidosas que nos están emporcando os resultados.

Ata logo,
          Leandro Regueiro

Responderlle a