On Mon, 27 Apr 2009, Leandro Regueiro wrote:

Xa estou pensando en desaconsellar "memoria intermedia", "almacenador
intermedio", "buffer" e recomendar unicamente "búfer". Vou facer os
cambios e se hai queixas desfacémolos.


Eu sigo preferindo buffer, e postos a galeguiza-lo segundo fonética,
báfer. Pero esto último queda un pouco como o cu.

--
Francisco J. Tsao Santín
http://tsao.enelparaiso.org
1024D/71CF4D62  42 F1 53 35 EF 98 98 8A FC 6C 56 B3 4C A7 7D FB

Responderlle a