2009/9/16 damufo <dam...@gmail.com>:
> Boas:
> Penso que non hai nada estipulado ao respecto, se non me erro o mellor é que
> envíes a tradución ao/s mantedor/es do aplicativo. Sería bo que deses de
> alta unha alínea na wiki de trasno indicando os datos do proxecto... o que
> vexas... (mira os que xa están feitos).

Esa lista é de programas que non pertencen á tradución dunha
distribución, nin á dun ambiente de escritorio. Os que aparecen na
parte superior de http://trasno.net/outros:inicio son traducións que
están mantidas, e as de baixo son certos programas orfos ou que aínda
nunca se traduciron e que fomos xuntando aí por se alguén se animaba.

Ata logo,
                   Leandro Regueiro

Responderlle a