Boas,

Esqueceume poñer a ligazón ás novas; unha é a da Nosa Terra, que xa chegou,
outra está en Vieiros (agora non atopo a ligazón) e as outras dúas enlazan
dende eiquí:

http://www.xornal.com/artigo/2009/10/14/sociedad/xunta-non-financiara-mancomun-porque-proxecto-do-bipartito/2009101423343193015.html

Desconecto até mañá, grazas á Ciberirmandade por ofrecer as súas máquinas e 
ánimo aos de Trasno co seu proxecto de asociación, cantos máis sexamos mellor.

Saúdos,

Suso Baleato escrebeu:
> Boas,
> 
> Dou conta do encontro de onte, agradecendo públicamente ao personal da
> Faculdade de Filoloxía a súa dilixencia tanto para facilitarnos en tan 
> pouco tempo a sá multimedia como despois para ubicarnos noutra sá debido
> a que reunión se alongaba e compría activar as alarmas.
> 
> Por resumir para que non queira seguir lendo: comezamos sen máis demora
> a fazer copia de seguridade sobre unha plataforma que poderá funcionar,
> ceteris paribus, de forma independente e autoxestionada durante os 
> próximos 10 anos.
> 
> O guión do que falamos é o que propuxo Susana ao principio da reunión,
> -que por certo, tamén se encargou de imprimir os indicadores que se ven
> nas fotos anexas, té e máis cousas en plan anfitriona total- e que pode
> atoparse eiquí: 
> 
> http://gramatica.usc.es/wiki/sistemas/L10N/Eventos/G11n3
> 
> Resumindo:
> 
> * Recursos e datos que cómpre salvar do desmantelamento, que se queren
> disponibilizar en forma de copia navegabel no servidor adicado:
> 
> - Desenvolvemento:
>    - Forxa (CVS, BBDD, wikis, roldas, info dos proxectos)
>    - AraOS, Galinux (documentación e debs)
> 
> - l10n: 
>    - GNOME, OO.org, Mozilla non fai falta réplica xa que cada un 
>     destes proxectos ten infraestructura propia independente de
>     Mancomún, se ben sí se gardará copia dos primeiros binarios do
>     oo.org (algunhas cousas como o golfinho ou exeria só parecen
>     funcionar con esas) e mais os xpi de mozilla (esto xa non é moi
>     útil, pero forma parte da intrahistoria de mozilla, e teñen valor
>     sentimental. 
>    - Recursos lingüísticos publicados (tipo TMX, glosarios e demais)
>    - DVD PEME, Koha e outras (obter traducións, ver en cada caso)
>    - Toda a documentación publicada
> 
> - A maiores:
>    - Copia dos arquivos públicos das roldas de correo, periódica
>    - Mirror da web, incluíndo wiki
> 
> * Distribución dos servizos:
> 
> - Servidor adicado: Réplica, repositorio, foros, web, wiki, software de
>  rede social e todo o que faga falta, agás o asignado a:
> 
> - Servidor emerxencia: rolda g11n co seu arquivo, servidor DNS dos 
>  dominios (co .net de cabeceira) e servidor IRC criptografado para o
>  traballo diario e as xuntanzas periódicas.
> 
> - Se alguén ofrece calquera outro servidor, redirixirase o subdominio á IP
>  correspondente, para poder sumar novas iniciativas de forma rápida e
>  flexibel.
> 
> * Estratexia para o traslado:
> 
> - Farase copia dos recursos que sexan públicos e deixaranse a disposición
>  da xente do CESGA e de Trasno contas scp/ sftp para que copien alí o que 
>  consideren preciso. A idea é que baste enviar a chave pública para activar
>  a conta e iniciar o respaldo.
> 
> - No que se refire ás roldas gardaremos copia periódica dos arquivos que
>  sexan públicos e que se manterán estáticos; non se manterán as actuais 
>  roldas públicas funcionando -agás que haxa unha solicitude nese sentido e
>  alguén disposto a asumir o mantenemento- agás no caso da rolda g11n que
>  seguirá funcionando coa mesma configuración actual. No caso de que no CESGA
>  suban copia do arquivo, faremos o merge correspondente; noutro caso
>  manterase unha copia estática navegabel do arquivo anterior enlazado dende
>  a web de información do mailman.
> 
> - Non parece que teña sentido manter o mirror do Typo3 actual e dos wikis máis
>  que a efectos de arquivo histórico; por tanto non se instalará o Typo3 (a 
> non 
>  ser que haxa quen se preste voluntariamente a fazelo) senón que se gardará
>  copia estática do contido publicado. A web de referencia, en tanto non se 
>  defina outra solución -e Joomla aparece como opción preferente- será a que 
>  amose o mailman para a rolda.
> 
> - Wiki: o mesmo que para a web; manterase unha copia estática do publicado sen
>  descartar incorporar eses contidos ao wiki do servidor adicado. 
> 
> - Forxa: ver o primeiro punto. Manualmente só se fará copia dos proxectos 
>  máis directamente relacionados coa g11n; non se considera montar outra forxa
>  (de novo, agás que haxa quen se preste voluntariamente a facelo).
> 
> * Tarefas concretas para a migración:
> 
> - Configurar as contas scp/ sftp para darlle acceso á xente do CESGA e Trasno.
> 
> * Servizos que podemos ofrecer
> 
> Eiquí houbo tormenta de ideas:
> 
> - Comezar a pensar en memorias de tradución por tipo de aplicación (por 
>  exemplo: TMX de wikis, pois o máis probabel é que a terminoloxía dun wiki 
>  sexa aproveitabel nos outros; o mesmo para os escritorios (exemplo KDE/ 
>  GNOME)
> - Foro aberto sobre terminoloxía. Esto podería facerse de forma inmediata.
> - Foro de "primeiro contacto" ou "axuda" para personas que queiran iniciarse 
>  na galeguización de software.
> - Localización/ tradución/ QA en liña, para facilitar a integración de nova
>  xente, vía web.
> 
> En todo caso, a materialización destas ideas sería a medio/longo prazo, non
> agora, e ademais a definición dos servizos que se ofrezan deberán ser 
> resultado do proceso de análise que no cronograma se iniciaría agora: quedaría
> aberto o proceso para que todo o mundo poida participar directamente fazendo 
> as
> súas achegas.
> 
> * Tarefas e perfís
> 
> Dependerá dos servizos, e por tanto dos resultados da análise. 
> 
> * Outros
> 
> - Asociación de Trasno. Ao parecer Trasno está dando pasos para constituirse
>  en asociación tras acordar uns estatutos redixidos a traverso dun proceso
>  interno de debate privado levado a cabo básicamente na súa rolda fechada.
>  Como non se empregou un proceso decisional e aberto, esa asociación non pode
>  representar ao conxunto da comunidade (a Ciberirmandade por exemplo estaría
>  excluída dela, a igual que tradutores que prefiran traballar de forma 
>  independente ou que esixan facelo de forma aberta e transparente); mais iso 
>  non significa ningún obstáculo para colaborar no futuro e o feito de que 
>  Trasno -por fin- se convirta en asociación é unha boa noticia por que é bó
>  para todos. 
> 
> - Finanzamento. Lamentabelmente no mundo que vivimos é preciso diñeiro
>  para interactuar e dispoñer de recursos; e por se esto non fora problema
>  suficiente, o tema dos cartos tende a ser causa de conflictos e 
>  desconfianza entre a xente. Á hora de calcular o custe da alternativa, é
>  preciso entender que non se pretende clonar a estructura de Mancomún, 
>  senón manter funcional unha plataforma independente de subvencións e 
>  institucións e autoxestionada polas personas que fagan uso dela. 
> 
>  Inicialmente falouse en cubrir o investimento preciso para garantir dous
>  anos, pero finalmente optouse por unha solución a máis longo prazo. Así,
>  o investimento previsto que comprometemos é de 5000 euros para o 
>  mantenemento dos dominios g11n e dos servidores virtuais durante os 
>  próximos 10 anos. Os detalles das contas iranse publicando seguindo o 
>  mesmo modelo que se ven usando na Ciberirmandade para garantir a máxima
>  transparencia. 
> 
> Dito esto e vistas as últimas noticias ([1],[2],[3],[4]) que confirman o 
> desmantelamento de Mancomún, penso que xa todo o mundo ten clara a postura
> de cada quen, así que pouco hai máis que dizer que: a traballar. Esta será
> unha intensa fin de semana: onde hai vida, hai esperanza. 
> 
> Saúdos,
> 
> Suso Baleato escrebeu:
> > Boas,
> > 
> > Acaba de avisar Susana de que temos dispoñibel a sá de videoconferencia
> > da Faculdade de Filoloxía da USC; a falta doutras alternativas, ahí 
> > estaremos mañá mércores 14 ás 20:00 para continuar avanzando nas propostas
> > de Cangas; por suposto, reunión aberta a quen queira participar nela, tanto
> > presencialmente como facendo aportacións vía correo.
> > 
> > Saúdos e avante toda!
> > 
> > 
> > 
> > Suso Baleato escrebeu:
> > > Suso Baleato escrebeu:
> > > > Minhoca escrebeu:
> > > > > Suso Baleato escribiu:
> > > > > > 
> > > > 
> > > > O propósito de ambas reunións será o mesmo: fazer inventario de 
> > > > recursos de
> > > > infraestructura e proxectar a súa posta en común para darlle 
> > > > continuidade aos
> > > > proxectos de Mancomún, lóxicamente priorizando os de g11n.
> > > > 
> > > > Sobra dizer que as dúas reunións son abertas, pode participar nelas 
> > > > quen queira,
> > > > e se alguén ten propostas (de recursos, de loxística...) pero non pode 
> > > > vir, que
> > > > mas faga chegar directamente ao correo ou ben a traverso desta rolda.
> > > > 
> > > 
> > > Dou conta da xuntanza de hoxe, longa como se pode ver polas horas, mais
> > > fructífera como se verá, na que estivemos Minhoca e máis Medulio pola 
> > > Ciberirmandade, Susana Sotelo e mais eu.
> > > 
> > > Todo o que se expón son propostas, que se expoñen eiquí para consideración
> > > xeral e nas que continuaremos avanzando na reunión prevista para 
> > > Compostela
> > > (o mércores 14 ás 20:00) en lugar por concretar (admítense ofrecementos 
> > > de 
> > > local, a ser posibel con aparcadoiro fácil).
> > > 
> > > NATUREZA
> > > --------
> > > Hai acordo pleno en que a alternativa a Mancomún non pode ser 
> > > institucional
> > > nin tampouco pode consistir en crear unha nova asociación, ou unha 
> > > federación
> > > de asociacións pola súa complexidade e por que non hai masa crítica para 
> > > iso,
> > > máxime cando Trasno está en pleno proceso constituínte, e máis se cabe 
> > > cando
> > > a cultura da "leiriña" está tan asentada entre nós, e sempre resulta 
> > > complicado
> > > facer cousas conxuntamente. Por tanto non se trataría de crear unha nova
> > > persona xurídica, senón un conxunto de recursos comúns que sexan útiles, 
> > > na
> > > liña metodolóxica definida no g11n, compartidos polas distintas personas
> > > físicas e xurídicas que conforman a comunidade de localización, partindo 
> > > dos
> > > consensos aceitados por todos que permiten ir aproximando posturas 
> > > mentres cada
> > > quen pode traballar dende o seu recuncho, e onde tanto as asociacións 
> > > existentes,
> > > como grupos de voluntarios, voluntariado individual sen vinculación e 
> > > demais 
> > > axentes colaboran de mutuo acordo e por vontade propria. Neste sentido 
> > > identifícanse os consensos do g11n como punto de partida sólido sobre o 
> > > que
> > > medrar, e por eso o foco debe continuar centrado na galeguización do 
> > > software.
> > > Todo o que veña a maiores, benvido sexa.
> > > 
> > > NOME
> > > ----
> > > Había varias propostas (Mankomuna, Komuna e outras, con "k" para marcar a
> > > indepencia institucional) que foron descartadas en favor de "g11n", máis
> > > neutro, menos marcado, como acrónimo de galeguización que xa coñecemos. O 
> > > motivo
> > > é que este é un nome que todas as personas involucradas identifican 
> > > claramente,
> > > está asociado aos consensos actuais, é curto, xa dispoñeríamos de nomes 
> > > de dominio
> > > e de imaxe corporativa -lembrar que o traballo de deseño foi cedido á 
> > > comunidade
> > > con este propósito. Por outra parte tampouco se trata de crear un 
> > > mancomún-2
> > > idéntico, e por que á hora de priorizar os temas relacionados coa língua 
> > > son os
> > > que vemos como máis críticos. 
> > > 
> > > RECURSOS
> > > --------
> > > Os recursos dos que dispoñemos son:
> > > 
> > > - Servidor adicado: sería un servidor Debian contratado pola 
> > > Ciberirmandade,
> > >  con tanto espazo en disco e xigas de transferencia como sexa preciso 
> > >  comezando polo mínimo e aumentando baixo demanda, todo elo até o límite 
> > >  que a asociación poida costear por suscripción popular. Trataríase dun
> > >  servidor independente e separado do da Ciberirmandade que eles 
> > > manterían 
> > >  en funcionamento pero que sería configurado en función das necesidades
> > >  definidas pola comunidade. Neste servidor terían cabida as copias de
> > >  seguranza e os servizos "gráficos" como foros, buscador terminolóxico,
> > >  glosario, wikis, webs, e demais posibilidades que se acorden. Este 
> > > servidor
> > >  ten as funcionalidades estándar dos hostings actuais con panel de 
> > > control,
> > >  scripts de instalación e similares. Compre sinalar que esta asociación 
> > > non
> > >  acepta subvencións, decisión que tomaron para garantir a súa total
> > >  independencia.
> > >  
> > > - Servidor de emerxencia: trátase do servidor que eu puxen en marcha para
> > >  respaldar o proceso de desinstitucionalización iniciado en maio (ver
> > >  diagrama adxunto [1]) fornecendo un repositorio común para todas as 
> > > traducións, 
> > >  unha rolda de correo (a rolda g11n de mancomún, que sería trasladada 
> > > aquí)
> > >  e a xestión dos dominios g11n. Tal como pode verse no cronograma, o 
> > > proceso
> > >  de desinstitucionalización estaba planificado para dous anos; posto que 
> > > era
> > >  vital manter estes servizos funcionando á marxe das institucións, 
> > > decidín
> > >  asumir personalmente e por adiantado o custe de mantenemento deste 
> > > servidor
> > >  pois non atopaba outra alternativa para garantir a continuidade das
> > >  traducións de Mozilla, OpenOffice e GNOME. Unha vez coñecido o 
> > > ofrecemento
> > >  da Ciberirmandade, e tras falalo hoxe, optei por donar este servidor, 
> > > xunto
> > >  cos dominios rexistrados, como "servidor de emerxencia" que durante os 
> > > dous
> > >  próximos anos garantize as comunicacións da comunidade. Transcurrido 
> > > este
> > >  tempo decidiríamos conxuntamente qué fazer con eses recursos (igual para
> > >  ese día inventouse un traductor automático por intelixencia artificial 
> > > e xa
> > >  non facemos falta.)
> > > 
> > > ALCANCE
> > > -------
> > > Despois de examinar o amplo espectro de actividades de Mancomún 
> > > (observación,
> > > formación, difusión, implantación, desenvolvemento, localización e 
> > > soporte) e
> > > contrastalos cos recursos que temos, viuse claro que era preciso priorizar
> > > seleccionando aquelo que, resultando de maior importancia, poidamos 
> > > abarcar.
> > > E despois de darlle voltas, chegamos á conclusión de as áreas nas que imos
> > > poder aportar son as de desenvolvemento -fornecendo unha copia de 
> > > seguranza-
> > > e a de localización -fornecendo a continuidade dos proxectos de 
> > > localización.
> > > 
> > > Con respeito a de desenvolvemento (forxa, araos, galinux, golfinho, 
> > > monifate
> > > e demais) enténdese que, pola súa natureza, o protagonismo debe 
> > > corresponder
> > > ás asociacións de linux e ás empresas de enxeñería software que son as que
> > > mellor saberán selecionar qué proxectos dos existentes deben ser 
> > > continuados
> > > e cómo facelo. Porén, como non percibimos sinais de actividade deles dende
> > > fai meses, compre evitar que pola súa falta de iniciativa desapareza todo 
> > > o
> > > código da rede. Por tanto a acción que se propón tomar é abrir unha conta 
> > > no
> > > servidor adicado para que o personal que aínda queda no CESGA poida 
> > > programar
> > > unha copia de seguranza, que quedaría accesíbel para que no futuro poida
> > > reutilizarse o material evitando que se perda.
> > > 
> > > Con respeito a localización, enténdese que hai un problema estructural e 
> > > un
> > > problema crítico. O problema crítico é que desapareza a rolda g11n antes 
> > > de
> > > que fora trasladada ao servidor de emerxencia, en cuxo caso a comunicación
> > > -e o proceso de desinstitucionalización- quedaría interrompida, e por eso 
> > > acción [[ _urxente_ ]] que se propón e facer copia de seguridade da rolda 
> > > de
> > > mancomún e trasladala ao servidor de emerxencia. O problema estructural é 
> > > a
> > > falta de xente, e nesto proponse recuperar a proposta de dorfun [2] no 
> > > g11n 
> > > sobre a activación de redes sociais -ou algo similar- de xeito que 
> > > poidamos
> > > atraer o interese de xente próxima ao tema da língua. Pénsase que o 
> > > sistema 
> > > de roldas está ben para a xente que leva tempo, pero para a xente nova é
> > > necesario algo máis gráfico, ben sexan foros, ben sexa intervindo en
> > > facebooks, tuentis e demais, ou se cadra montando unha rede propria. Todo
> > > esto habería que ilo concretando, e disporíamos do servidor adicado para
> > > hospedalo. Proponse comezar abrindo foros. Lóxicamente habería que poñer 
> > > en
> > > marcha alternativas aos servizos que funcionan en Mancomún ou que haxa que
> > > montar e aínda non estén, como unha web terminolóxica e similares, que 
> > > irían
> > > sendo definidos pola comunidade.
> > > 
> > > Ben, faláronse máis cousas, pero o que vemos claro os que estivemos é isto
> > > que tratei de reflexar. O próximo mércores xuntámonos para discutir o que 
> > > se
> > > comente até entón; reunión aberta como sempre, en canto teñamos claro o 
> > > sitio
> > > xa avisamos. 
> > > 
> > > [1] O cronograma reflexa o meu plan de traballo até 2012. Por suposto 
> > > cousas 
> > >   como a Ley de Estándares Abertos, o proxecto de Migración da Xunta a 
> > > SW
> > >   Libre ou a consolidación do personal contratado no CESGA foron 
> > > abortadas 
> > >   polo novo goberno, mais a parte referida a g11n sí que sería posibel
> > >   mantela se queremos. As liñas vermellas son as tarefas "oficiais" a 
> > > levar
> > >   a cabo dende Mancomún, as azuis as de comunidade, e as verdes son as 
> > > miñas
> > >   iniciativas personais. Usar o zoom para vela completa: as tarefas da
> > >   parte superior correspóndense coa parte máis oficial, e as de abaixo 
> > > coa
> > >   máis comunitaria, como vedes, van sincronizadas.
> > > 
> > > [2] "Nisto Dorfun da Dorfunteca propón aplicar mecánica das redes sociais 
> > > á
> > >   comunidade de tradución para mellorar a comunicación interna e para
> > >   permeabilizarse e que poida participar xente nova" nos consensos do 
> > > g11n.
> > > 
> > > > Saúdos e veña que vamos,
> > > > 
> > > > > 
> > > > > > Penso que se logramos definir unha plataforma o suficientemente 
> > > > > > aberta para
> > > > > > que toda esta xente teña cabida, e mesmo para atraer nova xente de 
> > > > > > cara ao 
> > > > > > futuro, entón teremos logrado o máis importante. Estou seguro de 
> > > > > > que o resto
> > > > > > irá chegando de forma natural.
> > > > > > 
> > > > > 
> > > > > Adiante.
> > > > > 
> > > > > -- 
> > > > > ---
> > > > >    Saúde.
> > > > > ......................................................................
> > > > > Alexandre Prieto. Vigo-Galiza.
> > > > > 
> > > > > CiberIrmandade da Fala: Por Galiza e a sua lingua propia, colabora
> > > > > http://www.ciberirmandade.org
> > > > > 
> > > > > A defensa da lingua da Galiza, tamén na rede
> > > > > ......................................................................
> > > > > 
> > > > > _______________________________________________
> > > > > G11n mailing list
> > > > > g...@mancomun.org
> > > > > http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n
> > > > 
> > > > -- 
> > > > http://susinho.pagina.de/
> > > > _______________________________________________
> > > > G11n mailing list
> > > > g...@mancomun.org
> > > > http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n
> > > 
> > > -- 
> > > http://susinho.pagina.de/
> > 
> > 
> > 
> > -- 
> > http://susinho.pagina.de/
> > 
> > 
> > -- 
> > To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
> 
> -- 
> http://susinho.pagina.de/
-- 
http://susinho.pagina.de/

Responderlle a