> correo
> Web
> Listas
> Ftp
> wiki
> blogs
> servidor terminolóxico
> Corpus
> Forxa ou algún sistema de control de versións
> "zona de probas" (para instalacións e configuracións especiais)
> estatísticas
> copias de seguranza e réplicas

Eu poría:

-correo + listas
-web + blogs (noticias e paranoias) + wiki (documentación)
-servidor terminolóxico
-corpus
-forxa

Por esa orde de prioridade, pero non necesariamente de implantación.

Responderlle a