2009/11/6 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
> Pois a ver, é bastante delicada a cousa e para reducila a unha
> recomendación simple... hai que atarse os machos

[OT] Que son os machos ?

> Creo que ninguén. A razón, poderíase resumir así
>
> ESTAR+A+INFINITIVO = ESTAR+XERUNDIO porque ambas son perífrases temporais
>
> A+INFINITIVO =! ESTAR + A + INFINITIVO
>
> Pero volvendo ao caso, ese infinitivo non indica tempo nin modo,
> indica aspecto, como o xerundio. É como se fose un substantivo

Vale logo, polo que a min toca, procurarei limitar a utilización de
prep(a)+vb a situacións onde se poda facer explícita a perífrase.

Responderlle a