>>> Quero recordar que o Manual é un compendio de colaboracións de Imaxín,
>>> TagenAta, as de Mancomun, Trasno, ....
>>
>> Habería que facer algo co tema da guía de estilo ou manual de
>> localización... polo pronto podiamos ir xuntando as diferentes guías
>> de estilo que se fixeron: Xis, Trasno, Mancomún, SNLUSC...
>
> Eu ata estaba pensando e aproveitar o traballo anterior meterlle as
> escollas novas e liberalo sen a puñeteira NC o que implicaría redactar
> os textos completamente e tamén as imaxes porque non podemos facer
> redistribución con dita particula.

Claro. O problema é a cláusula NC. Pero eu penso que habería que
coller todas as propostas e intentar facer algo que recolla todo o
útil de tódalas fontes, e se falta algo completalo. Por outra parte o
manual de localización de Mancomun é máis que unha guía de estilo e
hai cousas que sobran, ou que se poderían resumir ou contar doutro
xeito, ou incluso que hai que actualizar. Se imos seguir ca conversa
case mellor abrir outro fío.

Responderlle a