2010/1/7 Miguel Branco <mgl.bra...@gmail.com>:
> a b paréceme especialmente boa, pero como se xestiona a chave da FNMT?
> desculpa a miña ignorancia

Penso que:

http://www.cert.fnmt.es/index.php?cha=cit&sec=4&fpage=35&lang=es

> eu encantado faría o traballo, pero méteme medo foder algo no repo: se me
> explicas +- en detalle o que tería que facer, considéroo, senón calquera outro
> de KDE máis habilidoso ca min...

Non te preocupes: os asturianos sobrescribiron hai unha semana ou dúas
todas as traducións do castelán e arranxouse o problema en dúas
patadas.

O proceso é:
-Xerar unha chave ssh (tipo rsa), ou conseguir unha (non é
imprescindíbel, pero teño os scripts montados para aceder así).
-Pedir conta. http://techbase.kde.org/Contribute/Get_a_SVN_Account

-- Supostamente pediran(me) que o autorize, e por suposto fareino.

- Ler o fundamental de svn + as instrucións en trasno:
   - executar o script «anovar.sh gl miguelbranco_rsa» cada vez que te
vaias pór a traducir.
     -- á hora de arranxar os conflitos, escoller «mine conflicts»
(isto non o fai así o pootle),
   - facer un svn add `svn status gl | grep "?" | cut -d" " -f7` para
engadir os ficheiros novos, que aínda non estexan baixo control de
versións.
   - executar un svn commit gl/o_que_sexa -m"Files contributed by
Fulano de tal, ou outra mensaxe que prefiras". Tamén hai unhas
interfaces para o svn marabillosas, como o kdesvn.

==== Anímaste?

Responderlle a