> Pois non é un erro, é unha feature... o OmegaT traballa ESTRITAMENTE
> como o estándar TMX é dicir pares de cadeas orixe-traducida. Isto é, se
> dúas cadeas son a mesma entón teñen a mesma tradución.
> Para solucionar isto deberían estar en dominios ou espazos de nomes
> distintos.
>
> A forma de solucionar isto é traducir directamente o pofile, xa que este
> non atende a (cadeas orixe iguais = cadeas traducidas iguais).

Non debería esto ser xusto do revés ?????

Nos ficheiros po, as varias unidades de tradución non poden ter o
mesmo par de orixe (texto, comentario); veñode arranxar unha batería
destes erros nun par de ficheiros de kde (erros inseridos por min,
shemari)!!!!. E esta é unha das críticas clásicas ao uniforum.

En TMX (ollo, translation MEMORY exchange), cada <tu> pode conter
varias <tuv> co mesmo atributo xml:lang, deste xeito, pode recollerse
para un mesmo texto nun idioma as diferentes traducións a outro(s)
idiomas)

Responderlle a