2010/7/23 Miguel Branco <mgl.branco en gmail.com>:
> Collo o fío por aquí para non armar un lío
>
>>
>> link cosmos --> universo de ligazóns ?
>
> Si, parece unha destas liberdades que os devs se toman. Conxunto de fontes,
> conxunto de ligazóns, Todas as ligazóns... Ollea o programa para ver onde
> está e decide libremente.
>
>>
>> Adds a new feed list source. --> Engade unha nova fonte á lista de
>> fontes.? (penso que xa está correcta, pero saber a vosa opinión)
>
> "Engadir unha nova orixe de listas de fontes"
>>
>> Online/Offline Button  -->  Botón de con conexión/sen conexión  ou 
>> Botón
>> de conectar/desconectar ?
>
> "Botón de conexión/ desconexión" ou incluso "conectar/desconectar". De 
> novo,
> ollea o programa a ver porqué se especifica o de "botón".
>
>>
>> Que fago co seguinte? teño que substituir en por gl ou dexalo como está?
>> Porque supostamente son as páxinas de axuda,etc... :
>>
>> topics_en.html
>> reference_en.html
>> faq_en.html
>> feedlist.opml
>
> Si, en principio si. Mira a ver que se hai indicacións sobre disto na lista
> de correo específica.
>
>>
>> Agora ben a "chicha" jeje.
>>
>> A palabra que non sei que tradución poñer é enclosure, xa que nos resursos
>> non ven nada. Mirando outras traducións puiden ver que:
>>
>> En castelán a traducen como: adxunto/os
>> En portugués e portugués do Brasil a traducen como: compoñente/es
>> En catalán a traducen como: adxunto/os
>
> Umm, non me parecen nada acertadas. Analicemos:
> Cambridge online:
> Enclosure: noun [c] an area surrounded by fences or walls; [C or U] when
> people put fences around lan
> Longman engade: [C] something that is put inside an envelope with a letter.
> O Merrian webster reincide no mesmo etc.
> Na wikipedia, buscando "enclosure" logo dinnos:  en tecnoloxía, "Any kind
> of container can be considered an enclosure"
> e en "RSS enclosure" falan de:
>
> "RSS enclosures are a way of attaching multimedia content 
> to RSS feeds by
> providing the URL of a file associated with an entry, such as an MP3 file 
> to

Este é o problema. Xa na primeira frase din que "é unha forma de
anexar contido". Así que, atendendo á orixe da palabra, pois si, sería
un recinto, un valado... E isto é o malo das metáforas. Pode que
noutras linguas sexa unha imaxe perfectamente comprensible, pero eu
non lle vexo xeito. Se "ampliamos" un pouco o significado do
enclosure, como "algo que envolve", estes enclosures ben podían ser
"paquetes" (do estilo de algo "envolto", como para regalo, ou así), ou
algo similar.

Eu, para poder entender de que se fala, e sen estar moi metido
tampouco no tema (ao mellor, alguén que traballe moito con rss's, xa
lle ten un nome para isto...), case tiraría por pasar deste tipo de
metáforas, e chamarlle tal cual o que é "contido extra"., "contido
multimedia asociado", "contido asociado", ... eu que sei, algo así. A
palabra "asociado", a pesar de ser a última que se me ocorreu, tamén
podería valer por si soa. Suxire algo parecido a "attached", pero sen
estar realmente xunto... Tal vez "relacionado", ou así, tamén podería
valer...
> a music recommendation or a photo to a diary entry. Unlike e-mail
> attachments, enclosures are merely hyperlinks to files, the actual file data
> is not embedded into the feed. Support and implementation
> amongaggregators varies: if the software understands the specified file
> format, it may automatically download and display the content, otherwise
> provide a link to it or silently ignore it.."
> No estándar unha rss enclosure exemplifícase como: <enclosure
> url="http://www.scripting.com/mp3s/weatherReportSuite.mp3"; length="12216320"
> type="audio/mpeg" />
> vd: http://www.rssboard.org/rss-specification#ltenclosuregtSubelementOfLtitemgt
>
> Dame que isto é do que falamos. Se fixeramos unha tradución literal das
> acepcións principais o propio sería "cerca", "recinto",... pero vendo que 
> se
> fala dun sistema que define a "posición" na que se incrusta a ligazón a
> outro contido, atreveriame a propoñer que "rss encloure"  a traduzamos como
>  "envoltura de contido" OU similar. Se entendo ven e realmente non só se
> fala do que vai incrustado nesa envoltura, senón que se fala de continente e
> contido á vez nin anexo é exacto (non se inclúe copia do ficheiro 
> multimedia
> na fonte) nin compoñente é exacto (algo moi xenérico).
>
>> \"%s\" is not a valid enclosure type config file! --> «%s» non é un
>> ficheiro válido de configuración de compoñentes!
>>
>> Enclosure download FAILED: \"%s\"  -->  Fallou a descarga do compoñente:
>> «%s»
>>
>> Enclosure download finished: \"%s\"  -->  Rematou a descarga do
>> compoñente: «%s»
>>
>> Open Enclosure... --> Abrir compoñente..
>> <span weight=\"bold\">Downloading Enclosures</span> --> <span
>> weight=\"bold\">A descargar compoñentes</span>
>>
>> <span weight=\"bold\">Opening Enclosures</span> -->  <span
>> weight=\"bold\">Abrindo compoñentes</span>
>>
>> Downloading Enclosure --> A descargar compoñente
>>
>> Downloading an enclosure of type:  -->  A descargar un compoñente de tipo:
>>
>> Enclosures  -->  Compoñentes
>>
>> What should Liferea do with this enclosure? Please enter the command you
>> want to be executed below. Downloaded enclosures will be supplied as an
>> argument for this command:  --> Que debería facer Liferea con este
>> compoñente? Por favor introduza abaixo o comando que desexa executar. Os
>> compoñentes descargados serán empregados como argumento para esta orde:
>>
>> _Automatically download all enclosures of this feed.  -->  Descargar
>> _automaticamente todos os compoñentes desta fonte.
>>
>> _Do this automatically for enclosures like this from now on.  -->  _Facer
>> isto automaticamente para compoñentes coma este de agora en adiante.
>>
>> _Pass URL and do not download enclosure.  -->  _Pasar o URL e non
>> descargar o compoñente.
>
> Inda que vendo os contidos, aquí penso que en case todos "envolultura" ou
> "envoltorio" sería perfectamente válidos.
>
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto en trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
>-- 
Saúde,

Chaves - http://chav.es

Responderlle a