Pois ía che responder que evidentemente  se usaría primeiro ts2po e
despois po2tmx (ambos do Translate Toolkit), pero polo visto o ts2po
falla miserablemente así que o uso desta combinación quedou
descartado. Despois probei a utilizar o OmegaT, pero tampouco
conseguín nada. Finalmente tirei polo tikal de Okapi Framework (ou
Okapi Apps, nunca me queda claro) http://okapi.opentag.com/

* Descarga de Okapi Apps (no meu caso última versión estable para
GNU/Linux de 64 bits)
* Descomprimir o arquivo no directorio okapi (tiven que crealo e
podería chamarse de calquera outro xeito) situado no Escritorio
* Tendo o ficheiro scribus.gl.ts no escritorio ábrese un terminal e execútanse:

$ cd Escritorio/okapi/
$ ./tikal.sh -2tmx ../scribus.gl.ts -sl en -tl gl

O resultado é o ficheiro scribus.gl.ts.tmx situado no mesmo directorio
que o orixinal (no Escritorio).

Deica

2012/6/20 Xosé <xoseca...@gmail.com>:
> Envíoche o ficheiro de tradución do Scribus. Non sei como pasalo a tmx
> porque é un ts (os ficheiros de tradución de QT).
>
> Xosé
>
> 2012/6/18 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>
>>
>> 2012/6/17 Xosé <xoseca...@gmail.com>:
>> > Nas semanas pasadas estiven revisando a tradución completa do Scribus
>> > (máis
>> > de 6000 cadeas), que había varios anos que non tocaba. Foi todo un
>> > exercicio
>> > de Tradución: non había apenas erros tipográficos pero tiven que
>> > modificar
>> > moitas cadeas feitas por diferentes motivos. Nuns casos, foron os
>> > numerosos
>> > acordos terminolóxicos aos que se chegou nestes anos, noutros traducións
>> > que
>> > coa distancia aparecían forzados e para os que agora temos traducións
>> > moito
>> > máis acaídas. Pero o cambio único que máis tempo me levou, e con
>> > diferenza,
>> > foi o das maiúsculas. Lembrades aquela época na que os termos
>> > importantes
>> > ían en maiúsculas (tipo o asunto desta mensaxe)? Pois tiven que ir, un a
>> > un,
>> > pasándoos a minúsculas. Naquela altura, a decisión tomáramola con certa
>> > prevención, mais aos poucos foron outros idiomas quen nos foron seguindo
>> > e
>> > hoxe, asegúrovolo (6000+ cadeas) resulta anti-natural. Ao que vou: os
>> > acordos terminolóxicos, ortográficos, estilísticos, etc. que imos
>> > tomando
>> > van contribuíndo, paseniño, a crear un modelo de lingua máis «aquelado»
>> > e
>> > que permite realizar traducións máis rapidamente e ofrecer un produto
>> > final
>> > mellor.
>> >
>> > Xosé
>>
>> Cando remates poderías crear unha memoria de tradución en formato TMX
>> para pendurar en http://www.trasno.net/trasno:memorias ?
>>
>> Deica
>> _______________________________________________
>> Proxecto mailing list
>> Proxecto@trasno.net
>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a