2012/6/20 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
> Pois ía che responder que evidentemente  se usaría primeiro ts2po e
> despois po2tmx (ambos do Translate Toolkit), pero polo visto o ts2po
> falla miserablemente así que o uso desta combinación quedou
> descartado. Despois probei a utilizar o OmegaT, pero tampouco
> conseguín nada. Finalmente tirei polo tikal de Okapi Framework (ou
> Okapi Apps, nunca me queda claro) http://okapi.opentag.com/
>
> * Descarga de Okapi Apps (no meu caso última versión estable para
> GNU/Linux de 64 bits)
> * Descomprimir o arquivo no directorio okapi (tiven que crealo e
> podería chamarse de calquera outro xeito) situado no Escritorio
> * Tendo o ficheiro scribus.gl.ts no escritorio ábrese un terminal e 
> execútanse:
>
> $ cd Escritorio/okapi/
> $ ./tikal.sh -2tmx ../scribus.gl.ts -sl en -tl gl
>
> O resultado é o ficheiro scribus.gl.ts.tmx situado no mesmo directorio
> que o orixinal (no Escritorio).

Esquecíaseme. Ao facer a conversión quéixase por varias entradas sen
tradución. Instrucións de uso para usar Tikal para converter a TMX en
http://okapi.opentag.com/help/applications/tikal/index.html#conv2tmx

> Deica
>
> 2012/6/20 Xosé <xoseca...@gmail.com>:
>> Envíoche o ficheiro de tradución do Scribus. Non sei como pasalo a tmx
>> porque é un ts (os ficheiros de tradución de QT).
>>
>> Xosé
>>
>> 2012/6/18 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>
>>>
>>> 2012/6/17 Xosé <xoseca...@gmail.com>:
>>> > Nas semanas pasadas estiven revisando a tradución completa do Scribus
>>> > (máis
>>> > de 6000 cadeas), que había varios anos que non tocaba. Foi todo un
>>> > exercicio
>>> > de Tradución: non había apenas erros tipográficos pero tiven que
>>> > modificar
>>> > moitas cadeas feitas por diferentes motivos. Nuns casos, foron os
>>> > numerosos
>>> > acordos terminolóxicos aos que se chegou nestes anos, noutros traducións
>>> > que
>>> > coa distancia aparecían forzados e para os que agora temos traducións
>>> > moito
>>> > máis acaídas. Pero o cambio único que máis tempo me levou, e con
>>> > diferenza,
>>> > foi o das maiúsculas. Lembrades aquela época na que os termos
>>> > importantes
>>> > ían en maiúsculas (tipo o asunto desta mensaxe)? Pois tiven que ir, un a
>>> > un,
>>> > pasándoos a minúsculas. Naquela altura, a decisión tomáramola con certa
>>> > prevención, mais aos poucos foron outros idiomas quen nos foron seguindo
>>> > e
>>> > hoxe, asegúrovolo (6000+ cadeas) resulta anti-natural. Ao que vou: os
>>> > acordos terminolóxicos, ortográficos, estilísticos, etc. que imos
>>> > tomando
>>> > van contribuíndo, paseniño, a crear un modelo de lingua máis «aquelado»
>>> > e
>>> > que permite realizar traducións máis rapidamente e ofrecer un produto
>>> > final
>>> > mellor.
>>> >
>>> > Xosé
>>>
>>> Cando remates poderías crear unha memoria de tradución en formato TMX
>>> para pendurar en http://www.trasno.net/trasno:memorias ?
>>>
>>> Deica
>>> _______________________________________________
>>> Proxecto mailing list
>>> Proxecto@trasno.net
>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>
>>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a