Lonxe diso, a min paréceme unha necesidade bastante grande (check,
checkbox, verify, valid, etc.)

De feito eu penso que "check" non é un termo senón unha palabra xeral.
Peeeeero check box ou check mark, si o son

Para min, o ideal sería traducir check box (ou checkbox ou check-box
porque creo que son simples variantes) como «caixa de confirmación»


A seguir unha chapa completa :-)


O 14 novembro 2014 14:27, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com> escribiu:
> Na miña opinión...
>
> Estades a confundir o que é a propia «✓» e o que hai tras ela. Certo que
> tras ela hai comprobacións e ou verificacións, máis do que falamos é do que
> ve a xente e, teño para min, que o que ve a xente é|son unha|dúas
> «marca(s)».
>
> Pensemos nunha conversa entre dous mozos ...
> - non viches que ten dúas marcas?
> - e iso que quere dicir?
> - pois que xa leu a túa mensaxe
> ...
>

Tamén podería ser

- non viches que ten dous chirimbolos ou dous choios deses?

> Por veces, de darlle voltas ao evidente caemos en expresións técnicas de
> máis en interfaces que deben ser moi inmediatas.
>

É certo, pero ese non é o contexto da terminoloxía. Os falantes
utilizamos en xeral todo tipo de atallos e comodidades pero iso non
evita que na adaptación dun uso moi específico debamos precisar porque
é certo que non sempre debemos ser exactos, a risco de ser pedantes
mais para iso existen os hiperónimos, as palabras baúl, etc.  Non
somos nós os que retorcemos as palabras, son as cousas que son
retortas.

 A ver senón como explicamos o que fai o WhatApp  -que é o caso que tratamos-:

«
What are those check marks next to my messages?

Check marks will appear next to each message you send. Here is what
each one indicates:

✓message successfully sent.
✓ ✓message successfully delivered to the recipient's phone.
(en azul) ✓ ✓the recipient has read your message.

In a group chat, the second check marks will appear when all
participants in the group have received your message. The two blue
check marks will appear when all participants in the group have read
your message.

The Message Info screen shows you who has seen your message and when.
Learn more about the Message Info screen on Android | iPhone |
BlackBerry | Windows Phone | Nokia S40 | Nokia S60 | BlackBerry 10.

If you only see a single check mark next to your message, there is
likely nothing wrong with WhatsApp or your phone. There may be several
reasons why your message has been sent, but not delivered to your chat
partner:

Their phone might be off.
They could be sleeping, especially if they live in a different time zone.
They might be experiencing network connection issues.
They might have seen the notification on their screen, but did not
launch the app (especially common if the recipient uses an iPhone).
They might have blocked you.
»

E dicir, envío → entrega → lectura/recepción. De feito en galego sería
traducible a palabras como "xustificante de recepción"  pero nos tres
casos emprega un símbolo, que símbolo?

Estas son as traducións oficiais próximas

En español
Los ticks o palomitas son importantes porque indican el estado de
envío y recepción de un mensaje.

En portugués
Os tiques irão aparecer ao lado de toda mensagem que você enviar. Aqui
você encontra o que cada um significa:

En francés
Les coches vont apparaître à côté de chaque message que vous envoyez.

Segundo o anterior, a tradución ao galego debería ser «tic» ou «tique»Traducións en galego de WhatsApp (non está nin check mark, nin tick)
==========================

Read receipts
Confirmacións lectura

Ticket
Billete

We couldn't call your number. Please check your number and try again later
Non puidemos chamar ó teu número. Por favor revísao e téntao máis tarde.

Unable to connect. Please check that you are connected to the Internet
and try again.<br><br>%s
Non se puido conectar. Comprobe que está conectado á Internet e ténteo
outra vez.<br><br>%s

Sorry, we're unable to verify your device because you're using an
unsupported platform. Please check our website %s for supported
platforms.
Sentímolo, non podemos verificar o seu dispositivo porque está a usar
unha plataforma incompatible. Por favor, visite a nosa web %s para
consultar as plataformas compatibles.

Unable to check status. Would you like to check system status on the web?
Non se puido comprobar o estado. Quere comprobar o estado do sistema no web?

There was a problem processing your purchase. Please check again later.
Houbo un problema ao procesar a súa compra. Por favor, ténteo máis tarde.

Sorry, WhatsApp was unable to complete initialization. Please check
that you are connected to the Internet and try again.<br><br>%s
Desculpe, WhatsApp non puido completar a inicialización. Confirme que
está conectado á Internet e ténteo outra vez. <br><br>%s

Unable to check eligibility. Please try again later.
Non se pode comprobar a elixibilidade. Por favor, téntao de novo máis tarde.

Check out WhatsApp Messenger for your smartphone. Download it today from %s
Descobre WhatsApp Messenger para o teu móbil. Descárgao dende %s

Unable to check status. Would you like to check system status on the web?
Non se puido comprobar o estado. Quere comprobar o estado do sistema no web?

There was a problem processing your purchase. Please check again later.
Houbo un problema ao procesar a súa compra. Por favor, ténteo máis tarde.
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a