commit 6ca2f8a03e303ee0b84d252e3669f803cdb6aead
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Tue Dec 3 11:20:20 2019 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+lt.po | 11 ++++++-----
 1 file changed, 6 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/contents+lt.po b/contents+lt.po
index 3bcfec9df1..f4d0b4553b 100644
--- a/contents+lt.po
+++ b/contents+lt.po
@@ -200,8 +200,8 @@ msgid ""
 "your real Internet (IP) address, and will not know who you are unless you "
 "explicitly identify yourself."
 msgstr ""
-"Svetainių operatoriai bei paslaugos, kuriomis naudojatės, ir visi kiti, kas 
"
-"jas stebi, vietoj jūsų tikrojo internetinio (IP) adreso, matys ryšį "
+"* Svetainių operatoriai bei paslaugos, kuriomis naudojatės, ir visi kiti, "
+"kas jas stebi, vietoj jūsų tikrojo internetinio (IP) adreso, matys ryšį "
 "ateinantį iš Tor tinklo, ir jie nežinos kas jūs esate, nebent patys 
aiškiai "
 "leisite jiems save atpažinti."
 
@@ -744,9 +744,10 @@ msgid ""
 "bridges by Internet scanning. obfs4 bridges are less likely to be blocked "
 "than its predecessor, obfs3 bridges."
 msgstr ""
-"obfs4 leidžia Tor srautui atrodyti kaip atsitiktiniam ir taip neleisti "
-"cenzūruotojams rasti tiltų skenuojant Internetą. obfs4 tiltai turi 
mažesnį "
-"tikimybę būti užblokuoti, nei jų pirmtakai obfs3 tiltai"
+"obfs4 padaro taip, kad Tor duomenų srautas atrodo kaip atsitiktinis, ir "
+"tokiu būdu neleidžia cenzoriams rasti tinklų tiltus peržiūrint internetą
. "
+"obfs4 tinklų tiltai turi mažesnę tikimybę būti užblokuoti, nei jų 
pirmtakai "
+"obfs3 tinklų tiltai."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to