commit 9cd70159c19194264bf74d38c1ce77fdb8f00234
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Tue Dec 3 11:50:28 2019 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+lt.po | 30 +++++++++++++++---------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/contents+lt.po b/contents+lt.po
index f4d0b4553b..8ac13de2d4 100644
--- a/contents+lt.po
+++ b/contents+lt.po
@@ -766,9 +766,9 @@ msgid ""
 "instead of using Tor. meek-azure makes it look like you are using a "
 "Microsoft web site."
 msgstr ""
-"meed transportai padaro taip, kad atrodo jog naršote didžiulią 
tinklavietę, "
-"o ne naudojate Tor. meek-zure padaro taip kad atrodo jog naudojatės "
-"Microsoft tinklaviete."
+"meek perdavimai padaro taip, jog atrodo, kad naršote po didžiulę 
internetinę"
+" svetainę, o ne naudojatės Tor. meek-azure padaro taip, jog atrodo, kad "
+"naudojatės Microsoft internetine svetaine."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -786,8 +786,8 @@ msgid ""
 "Snowflake is an improvement upon Flashproxy. It sends your traffic through "
 "WebRTC, a peer-to-peer protocol with built-in NAT punching."
 msgstr ""
-"Snowflake yra pagerinta Flashproxy versija. Ji siunčia jūrų srautą per "
-"WebRTC, peer-to-peer protokolą su NAT štampavimu."
+"Snowflake yra Flashproxy patobulinimas. Jis siunčia jūsų duomenų srautą 
per "
+"WebRTC, lygiarangių protokolą su įtaisytuoju NAT perforavimu."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -811,10 +811,9 @@ msgid ""
 "for the first time. In the window that appears, from the drop-down menu, "
 "select whichever pluggable transport you'd like to use."
 msgstr ""
-"Norėdami naudoti prijungiamuosius transportus, spauskite 'Konfigūruoti' kai 
"
-"paleidžiate Tor Naršyklę pirmą kartą. Atsidariusiame lange, iš "
-"nusileidžiančio meniu galėsite pasirinkti kurį tik norėsite prijungiamą
jį "
-"transportą."
+"Norėdami naudoti keičiamąjį perdavimą, pirmojo Tor Naršyklės paleidimo 
metu "
+"spustelėkite \"Konfigūruoti\". Atsivėrusiame lange, iš išskleidžiamojo 
meniu"
+" pasirinkite kurį keičiamąjį perdavimą norėtumėte naudoti."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -824,10 +823,11 @@ msgid ""
 "'Use a bridge', and from the drop-down menu 'Select a built-in bridge', "
 "choose whichever pluggable transport you'd like to use."
 msgstr ""
-"Arba jei Tor Naršyklė jau paleista, hamburgerio meniu spauskite ant "
-"Pasirinkimai, tuomet ant 'Tor' šoninėje juostoje. 'Tinklų tiltai' 
skyriuje, "
-"pažymėkite dėžutę ' Naudoti tiltą', o iš nusileidžiančio menu, kokį 
norėsite"
-" naudoti prijungiamąjį transportą."
+"Arba, jeigu Tor Naršyklė jau paleista, mėsainio (≡) meniu spustelėkite 
ant "
+"\"Nuostatų\", o tuomet šoninėje juostoje ant \"Tor\". \"Tinklų tiltų\" "
+"sekcijoje pažymėkite langelį \"Naudoti tinklų tiltą\", o 
išskleidžiamajame "
+"meniu \"Pasirinkite įtaisytąjį tinklų tiltą\", pasirinkite bet kurį 
norimą "
+"naudoti keičiamąjį perdavimą."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -849,8 +849,8 @@ msgid ""
 "Each of the transports listed in Tor Launcher’s menu works in a different "
 "way, and their effectiveness depends on your individual circumstances."
 msgstr ""
-"Kiekvienas transportas nurodytas Tor paleidimo meniu veikia skirtingai "
-"būdais ir jų efektyvumas priklauso nuo jūsų individualios situacijos."
+"Visi Tor paleidyklės meniu išvardyti perdavimai veikia skirtingu būdu, o 
jų "
+"efektyvumas priklauso nuo jūsų individualių aplinkybių."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to