commit 3ee9e7f1a1d065f52f0e26ebc0d715b24c513876
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Tue Dec 3 12:20:38 2019 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+lt.po | 24 ++++++++++++------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/contents+lt.po b/contents+lt.po
index 8ac13de2d4..d60ffbb18a 100644
--- a/contents+lt.po
+++ b/contents+lt.po
@@ -909,9 +909,9 @@ msgid ""
 "relays, however, they are not listed publicly, so an adversary cannot "
 "identify them easily."
 msgstr ""
-"Kaip ir įprasti Tor retransliavimai, tinklų tiltai veikia savanorių 
pagalba."
-" Tačiau ne kaip įprasti retransliavimai, jie nėra skelbiami viešai, kad "
-"oponentams nebūtų lengva juos identifikuoti."
+"Kaip ir įprasti Tor retransliavimai, tinklų tiltai veikia savanorių dėka. 
"
+"Vis dėlto, kitaip nei įprasti retransliavimai, tinklų tiltai nėra 
išvardyti "
+"viešai, todėl priešininkas nėgali jų lengvai atpažinti."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -920,9 +920,9 @@ msgid ""
 " fact that you are using Tor, but may slow down the connection compared to "
 "using ordinary Tor relays."
 msgstr ""
-"Naudojant tinklų tiltus kartu su prijungiamaisiais transportais gali padėti 
"
-"paslėpti jūsų naudojimą Tor, bet tai gali sulėtinti ryšį labiau, nei 
tiesiog"
-" naudojantis Tor retransliavimais."
+"Tinklų tiltų kartu su keičiamaisiais perdavimais naudojimas padeda 
nuslėpti "
+"tai, jog naudojatės Tor. Tačiau toks naudojimas gali labiau sulėtinti 
ryšį, "
+"nei naudojantis įprastais Tor retransliavimais."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -931,9 +931,9 @@ msgid ""
 "techniques that do not rely on bridges. You do not need to obtain bridge "
 "addresses in order to use these transports."
 msgstr ""
-"Kiti prijungiamieji transportai, kaip meek naudoja kitokias anti cenzūros "
-"technikas, kurioms nereikia tinklų tiltų. Jums nereikia gauti tinklų 
tiltų "
-"adresų, kad naudotumėtės šiais transportais."
+"Kiti keičiamieji perdavimai, tokie kaip meek, naudoja kitokias anticenzūros 
"
+"technikas, kurios nesiremia tinklų tiltais. Norint naudotis šiais "
+"perdavimais, jums nereikia gauti tinklų tiltų adresų."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -954,7 +954,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "* Visit https://bridges.torproject.org/ and follow the instructions, or"
 msgstr ""
-"* Apsilankyti https://bridges.torproject.org/ ir sekti instrukcijas, arba"
+"* Apsilankyti https://bridges.torproject.org/ ir sekti nurodymus, arba"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -988,8 +988,8 @@ msgid ""
 "Otherwise, click on 'Preferences' in the hamburger menu (main menu) and then"
 " on 'Tor' in the sidebar."
 msgstr ""
-"Kitu atveju spauskite 'Preferences' pagrindiniame meniu (hamburgerio meniu) "
-"ir tuomet 'Tor' šoninėje juostoje."
+"Priešingu atveju, mėsainio (≡) meniu (pagrindiniame meniu) spustelėkite 
ant "
+"\"Nuostatų\", o tuomet šoninėje juostoje ant \"Tor\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to