commit 641d037a6f3dc5fc46adbb4bd2e98c1ffed83435
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Tue Dec 3 14:20:19 2019 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+lt.po | 27 ++++++++++++++-------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/contents+lt.po b/contents+lt.po
index 80635faef2..3c5233ddff 100644
--- a/contents+lt.po
+++ b/contents+lt.po
@@ -1269,8 +1269,9 @@ msgid ""
 "Tor Browser features “New Identity” and “New Tor Circuit for this 
Site” "
 "options. There are also located in the main menu (hamburger menu)."
 msgstr ""
-"Tor Naršyklėje yra parinktys \"Nauja tapatybė\" ir \"Nauja šios 
svetainės "
-"Tor grandinė\". Taip pat yra pagrindiniame meniu (hamburger meniu)."
+"Tor Naršyklėje yra ypatybės \"Nauja tapatybė\" ir \"Nauja Tor grandinė 
Å¡iai "
+"svetainei\". Jas taip pat galima rasti pagrindiniame meniu (mėsainio (≡) "
+"meniu)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1287,13 +1288,13 @@ msgid ""
 "connections. Tor Browser will warn you that all activity and downloads will "
 "be stopped, so take this into account before clicking “New Identity”."
 msgstr ""
-"Ši parinktis yra naudinga, jei norite, kad jūsų vėlesnė naršyklės 
veikla "
-"nebūtų susiejama su tuo, ką darėte anksčiau. Pasirinkę jį, uždarysite 
visus "
-"atidarytus skirtukus ir langus, išvalysite visą asmeninę informaciją, 
pvz., "
-"Slapukus ir naršymo istoriją, ir visoms jungtims naudosite naujas Tor "
-"grandines. Tor Naršyklė perspės, kad bus sustabdyta visa veikla ir "
-"atsisiuntimai, todėl prieš spustelėdami „Nauja tapatybė“, 
atsižvelkite į "
-"tai."
+"Šis parametras yra naudingas, jei norite, kad jūsų tolesnė veikla 
naršyklėje"
+" nebūtų susiejama su tuo, ką darėte anksčiau. Pasirinkus šį parametrą
, bus "
+"užvertos visos jūsų atvertos kortelės ir langai, bus išvalyta visa 
asmeninė "
+"informacija, tokia kaip slapukai ir naršymo žurnalas, ir visiems ryšiams 
bus"
+" naudojama nauja Tor grandinė. Tor Naršyklė jus įspės, kad visa veikla 
ir "
+"atsisiuntimai bus sustabdyti, todėl prieš spustelėdami „Nauja 
tapatybė“, "
+"turėkite visa tai omenyje."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1301,8 +1302,8 @@ msgid ""
 "To use this option, you just need to click on 'New Identity' in Tor "
 "Browser's toolbar."
 msgstr ""
-"Norėdami naudoti šią parinktį, tiesiog reikia spustelėti „Nauja 
tapatybė“ "
-"Tor Naršyklės įrankių juostoje."
+"Norint naudoti šį parametrą, reikia, tiesiog, Tor Naršyklės įrankių 
juostoje"
+" spustelėti ant „Nauja tapatybė“."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1341,12 +1342,12 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.title)
 msgid "ONION SERVICES"
-msgstr "ONION SERVISAI"
+msgstr "ONION PASLAUGOS"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.description)
 msgid "Services that are only accessible using Tor"
-msgstr "Servisai, kurie prieinami tiktai naudojant Tor"
+msgstr "Paslaugos, kurios yra prieinamos tik besinaudojant Tor"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to