WIADOMOSCI Z BIALEGO SWIATASERWIS
Dedykowany dla Przetrwania, Ekspansji i Postepu Bialych Ludzi 


Swiatowy Kosciol Tworcy www.skt-or.szm.com

Bojkot Izraela www.skt-or.szm.com/bojkot.html

Wiedza To Potega www.potega.szm.com

Facts! www.facts.szm.com  


Aby ZAPISAC sie do naszego serwisu napisz na [EMAIL PROTECTED] a w temacie listu wpisz TAK.

Jezeli chcesz, aby twoj adres zostal usuniety w tresci tematu wpisz NIE.


MATT HALE
...wieziony przez amerykanskie zydostwo...
PM Matt Hale #15177424
MCC Chicago
71 West Van Buren Street
Chicago, IL 60605 USA


*** WIEDZA TO POTEGA!  PRAWDA TO NASZA BRON! ***


Archiwum Wiadomosci Z Bialego Swiata:

www.mail-archive.com/tworczosc@yahoogroups.com/maillist.html


  30 MARCA, 32 A.C.


SPIS TRESCI

[1] "Żydowskie mienie w Polsce warte 30 mld USD"

[2] Francja: Kościoły chrześcijańskie za "tak" dla konstytucji UE

[3] USA: Sąd Najwyższy zadecyduje o prawach cudzoziemców skazanych na śmierć

[4] Kardynał porównał aborcję do zagłady Żydów

[5] Większość młodych Polaków chce wyemigrować


WIADOMOSC I: "Żydowskie mienie w Polsce warte 30 mld USD"


 

Żydowskie mienie pozostawione w Polsce w przededniu II wojny światowej dziś jest warte ponad 30 miliardów dolarów - napisał we wtorek izraelski dziennik "Haarec" powołując się na raport przygotowany na zlecenie władz Izraela.

 

Według gazety, w wycenie nie uwzględniono wartości obiektów należących do gmin żydowskich.

Raport odnosi się nie tylko do wartości żydowskiego mienia, ale także do jego statusu prawnego. Jego autorzy proponują izraelskim władzom, w jaki sposób mają ustosunkować się do tego problemu.

Dyskusja na temat raportu odbędzie się podczas najbliższego posiedzenia komitetu ministerialnego ds. zwrotu mienia żydowskiego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela sprzeciwia się jednak rządowej interwencji w sprawie zwrotu żydowskiej własności w Europie Wschodniej, mając na względzie stosunki dyplomatyczne z krajami tego regionu, szczególnie z Polską.

Pod koniec 2003 roku rząd Izraela przyjął propozycję ministra ds. diaspory Natana Szaranskiego, aby w sprawie mienia żydowskiego powołać specjalny komitet ministerialny. Komitet wysłuchał wielu ekspertów ds. własności, historyków, prawników i przedstawicieli organizacji żydowskich, a także zbadał materiały archiwalne zarówno w instytucie ds. badania zagłady Żydów Yad Vashem w Jerozolimie, jak i w Polsce.

Według źródeł zbliżonych do komitetu, na które powołuje się dziennik, wielu polskich Żydów było bardzo bogatych.

Gazeta także przypomina, że polski rząd zaproponował ostatnio projekt ustawy, która pozwalałaby spadkobiercom na odzyskanie 15 proc. wartości niegdysiejszej własności, ale ocenia, że jest mało prawdopodobne, aby tego typu ustawa została przyjęta w obliczu narastających roszczeń ze strony Niemców wypędzonych po II wojnie światowej.

 

http://info.onet.pl/1074279,12,1,0,120,686,item.html


WIADOMOSC II: Francja: Kościoły chrześcijańskie za "tak" dla konstytucji UE


 

Francuskie Kościoły chrześcijańskie opowiedziały się we wtorek za przyjęciem unijnej konstytucji i namawiały wyborców, by nie przekształcali referendum w plebiscyt na temat członkostwa Turcji w UE lub spraw lokalnych.

 

Zwierzchnicy Kościołów rzymskokatolickiego, protestanckiego i prawosławnego oświadczyli we wspólnym liście, że konstytucja UE, która będzie przedmiotem referendum we Francji 29 maja, "wniesie znaczące pozytywne zmiany" do istniejących traktatów.

Wyniki sondaży we Francji wskazują, że coraz więcej osób ma zamiar odrzucić unijną konstytucję.

We wspólnym liście przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich podkreślili, że konstytucja zasługuje na poparcie, bowiem "respektuje godność człowieka, rozszerza demokratyczne procedury i uznaje udział religii we współczesnym społeczeństwie".

Agencja Reutera pisze, że w ubiegłym tygodniu europejskie konferencje biskupów katolickich zachęcały wiernych do poparcia traktatu, mimo że nie ma w nim odniesienia do chrześcijańskiego dziedzictwa kontynentu.

We wspólnym piśmie francuscy duchowni chrześcijańscy napisali, że "choć nie zawiera bezpośredniego odniesienia do dziedzictwa chrześcijańskiego, konstytucja unijna uwzględnia troskę o dzień dzisiejszy i przyszłość", gdyż zakłada "otwarty, regularny dialog" z Kościołami.

 

http://info.onet.pl/1074256,12,1,0,120,686,item.html


WIADOMOSC III: USA: Sąd Najwyższy zadecyduje o prawach cudzoziemców skazanych na śmierć


 

Sąd Najwyższy USA rozpoczął w poniedziałek rozpatrywanie apelacji adwokatów Meksykanina oczekującego na egzekucję w Teksasie, którzy twierdzi, że nie zapewniono mu opieki jego konsulatu.

Jose E. Medellin, skazany na karę śmierci za zgwałcenie i zamordowanie dwóch kilkunastoletnich dziewcząt, powołuje się na orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, który stwierdził, że władze w Teksasie nie zawiadomiły meksykańskiego konsulatu o jego aresztowaniu, czym naruszyły Konwencję Genewską o stosunkach konsularnych.

W podobnej sytuacji co Medellin jest 51 Meksykanów przebywających w celach śmierci w USA oraz inni obcokrajowcy skazani na najwyższy wymiar kary - w sumie 118 osób z 32 krajów- w tym jeden skazany za morderstwo Polak.

Adwokaci skazanego kilka lat temu na śmierć w Chicago Bohdana Madeja także argumentowali, że nie poinformowano go o prawie do opieki prawnej ze strony konsulatu. Konsulat polski wystąpił w jego obronie, ale Madej, skazany za zabójstwo kobiety, przegrał sprawę apelacyjną i oczekuje na wykonanie wyroku.

W sprawie Medellina interweniował prezydent George W. Bush wzywając sądy w Teksasie do wszczęcia postępowania w sprawie niezapewnienia opieki konsularnej. Powołując się na swoje uprawnienia w zakresie polityki zagranicznej Bush przypomniał władzom w Teksasie o obowiązku podporządkowania się orzeczeniom trybunału międzynarodowego.

Prokurator generalny Teksasu zakwestionował jednak prawo prezydenta do narzucania sądom stanowym decyzji trybunału haskiego. W liście do Sądu Najwyższego stwierdził, że stanowi to próbę naruszenia suwerenności stanów.

Adwokaci Medellina, którzy złożyli apelację do Sądu Najwyższego, oraz popierające ich organizacje obrony praw człowieka, podkreślają, że konstytucja USA stwierdza, iż podpisane przez USA traktaty międzynarodowe - do jakich należy traktat o trybunale haskim - są "nadrzędnym prawem kraju i sędziowie w każdym stanie są nim związani".

Sądy stanowe argumentują jednak, że Medellin nie może się odwoływać od ich decyzji, gdyż nie wysunął sprawy niewłaściwej opieki konsularnej na swoim procesie.

Jego obecni adwokaci odpowiadają na to, że oskarżony Meksykanin nie miał na swoim procesie kompetentnego obrońcy; był nim adwokat wyznaczony przez sąd, który popełnił wiele zaniedbań, m.in. nie powołał odpowiednich świadków.

Bush, który wstawił się za Medellinem i 51 innymi Meksykanami, jednocześnie oświadczył niedawno, że Stany Zjednoczone wycofują się z części traktatu o Międzynarodowym Trybunale Karnym dającej mu władzę nadrzędną nad orzeczeniami amerykańskich sądów stanowych.

Oznacza to, że w przyszłości administracja amerykańska nie poprze podobnych apelacji skazanych na śmierć w USA obcokrajowców.

 

http://info.onet.pl/1074027,12,1,0,120,686,item.html


WIADOMOSC IV: Kardynał porównał aborcję do zagłady Żydów


 

Najwyższy rangą kapłan katolicki w Wielkiej Brytanii, kardynał Cormac Murphy-O'Connor skrytykował w niedzielnej prasie aborcję i porównał ją do stosowanych w Niemczech nazistowskich metod eugenicznych, czyli doboru genetycznego.

W artykule zamieszczonym w wielkonakładowym dzienniku "Sunday Telegraph" brytyjski kardynał poddał także krytyce eutanazję, selekcję embrionalną i badania na embrionach ludzkich.

"Wszystkie te przypadki mają pewną wspólną straszną cechę - że ktoś silny decyduje o losie kogoś słabego" - napisał Murphy- O'Connor, który jest prymasem Rzymsko-Katolickiego Kościoła Anglii i Walii.

"W ten sposób jednostka ludzka staje się instrumentem w rękach innego człowieka. Na tym polegało kłamstwo eugeniki i wiemy z historii Niemiec, do czego to doprowadziło" - napisał.

Przywołał liczbę 6 milionów aborcji dokonanych w Wielkiej Brytanii od czasu jej legalizacji w 1967 roku, nawiązując tą liczbą do masakry prawie 6 milionów Żydów, dokonanej przed 60 laty przez niemieckich nazistów w ramach Holokaustu.

 

http://info.onet.pl/1073814,12,1,0,120,686,item.html


WIADOMOSC V: Większość młodych Polaków chce wyemigrować


 

Większość młodych Polaków wyemigrowałaby z Polski, gdyby miała taką możliwość. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor, przeprowadzony na zlecenie Polskiego Radia.

Ogółem za emigracją jest niemal 40 procent społeczeństwa. Jednak wśród osób mających od 15 do 29 lat taką decyzję podjęłoby 60 procent. Co trzeci młody Polak jest przeciwny wyjazdowi na stałe, a w przekroju całego społeczeństwa odsetek ten wynosi 57 procent.

Jerzy Głuszyński z Pentora tłumaczy, że zwolennicy emigracji są przekonani, iż w relatywnie biednym kraju, jakim według nich jest Polska, niewiele osiągną.

Poza tym - podkreśla socjolog - wielu osobom się wydaje, że w innych miejscach żyje się łatwiej, bezpieczniej i na wyższym poziomie.

Jerzy Głuszyński dodał, że najmłodsi respondenci deklarują chęć wyjazdu z Polski, bo nie widzą tu dla siebie perspektyw. Głuszyński wyjaśnił, że powodem jest wysokie bezrobocie oraz przyhamowana możliwość awansu.

Sondaż przeprowadzono telefonicznie 22 i 23 marca przez Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor na zlecenie Polskiego Radia na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych osób. Margines błędu wynosi 3 procent.

 

http://info.onet.pl/1074092,11,1,0,120,686,item.html     


   Naszym celem jest przetrwanie Bialych Ludzi za wszelka cene!    

 

 

##                  ##
##               ##
##      #    ##
##   ##  ##
##     ##
#     #

 
Do you Yahoo!?
Make Yahoo! your home page
Yahoo! Groups Sponsor
ADVERTISEMENT
Children International
Would you give Hope to a Child in need?
 
· Click Here to meet a Girl
And Give Her Hope
· Click Here to meet a Boy
And Change His Life
Learn More


Yahoo! Groups Links

Odpowiedź listem elektroniczym