Jättebra idé att promota mediawiki! Jag tror att fler och fler kommer
hitta till wikimedias olika projekt genom att själva implementera
wikitekniken. Jag har själv familens hemsida på mediawiki och vet  hur
mycket det blir att kolla på meta, mediawiki.org och enwikis
hjälpavsnitt osv, för den som administrerar. Men också att man gärna
lägger upp länkar till hjälpsidor och dyl på wikimediaprojekt, av den
anledningen att man inte orkar skriva om allt själv.

Jag har dessutom faktiskt fått mejl från Premiepensions myndigheten
(PPM) med tekniska frågor om mediawiki, uppenbarligen för att de på
något sätt håller på att testa wikiteknik i något sammanhang (fråga
mig inte hur, jag fick aldrig något svar på min direkta fråga ;-).

Jag känner dessutom till andra forum där wikitekniken (och då i form
av mediawiki) testas genom kamrater som blivit inblandade på olika
sätt.

Kort och gott: jättebra! Jag kan nog dessutom tänka mig att ställa upp
som supportperson, åtminstonne så länge det är begränsat till att
jobba via mejl.

/Micke

Den 2007-12-14 skrev Anders Wennersten <[EMAIL PROTECTED]>:
> ja någon riktigt mersmak gav inte detta mitt lilla experiment. Jag tror dock
> det är bra att vi i början provar olika spår för att lära oss vad som
> fungerar - mässodeltagandet har ju i motsats till detta experiment visat sig
> vara en klar succé.
>
> I  diskussion om olika projekt, så har jag själv sedan en stor fundering på
> mediawiki, i vilken mån vi i Wikimedia Sverige bör promota denna del. Även
> om vi inte själva som personer jobbar med det så kan vi antagligen ragga upp
> någon firma som kan hjälpa företag som vill installera och köra egna
> versioner (jfr Linux och behov av konsulter som supportar Linuxanvändning).
> Och att promota wikiteknik ingår i föreningens vision, och med fler som
> arbetar i organsiaitonsinterna wikis ju fler bli hemtama på själva
> wikitekniken.
>
> Och det är kanske något som tom borde delvis föregå att aktivera oss runt
> andra W projekt??? Men en sak  behöver i  och för sig inte gå ut över andra
>  Anders
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Mikael Nordin" <[EMAIL PROTECTED]>
> To: "Wikimedia Sverige" <wikimediase-l@lists.wikimedia.org>
> Sent: Friday, December 14, 2007 3:57 PM
> Subject: Re: [WikimediaSE-L]Nya användare - många eller duktiga
>
>
> Vi har väl dessutom ingen möjlighet att välja och vraka mellan vilka
> som kommer till Wikipedia. De som dyker upp gör det oftast på eget
> initiativ, vilket väl Anders experiment är en bra illustration på.
>
>
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till