Stefan Berg skrev:

> Är det inte risk att ni bakbinder er om fokus ska ligga på 
> Wikipedia? Blir det inte en onödig nerprioritering av andra 
> områden i så fall?
> 
> Jag kan hålla med om att Wikipedia kan hamna i fokus vid 
> kontakter utåt eftersom det är mest känt, men är det Wikimedia 
> Sveriges uppgift att fylla eventuella luckor?

Föreningen ska ju inte vara en redaktion. Själva skrivandet görs 
oberoende av föreningen. Men jag tror föreningen har en uppgift i 
att sprida kunskap även om de förekommande luckorna och organisera 
aktiviteter som bidrar till att de kan fyllas.

När jag skrev att fokus ligger på svenska Wikipedia, så är det min 
egen bedömning av vad som är rimligt, inte ett uttalande eller 
policy från föreningens styrelse. Jag ser ingen risk att vi 
nedprioriterar något. Mina uttalanden hindrar ingen från att 
engagera sig för Wikisource eller samiska Wikipedia. Men av alla 
mina insatser går kanske 95% till Wikipedia.

Titta bara på vår första broschyr. Om den inte har ett fokus på 
svenska Wikipedia, så vet inte jag. Broschyren är på svenska. 
Wikipedias logotyp, pusselgloben, syns stort på framsidan och de 
övriga projekten har små logotyper i underkanten av mittuppslaget. 
Wikimedia-loggan syns stort, men på baksidan, för den är också 
mycket mindre känd än Wikipedia.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Broschyr_A5_4_sidor_v2.1.pdf

Jag delar inte bedömningen att svenska Wikipedia är välkänt och 
klarar sig självt. Det är förvisso mer känt än Wikisource, men 
det säger inte mycket. De flesta svenskar vet väldigt lite om 
Wikipedia och behovet av fortsatt upplysning är stort.

Man kan inte förutsätta att Wikipedia är känt. Så här brukar jag 
använda broschyren i möten med okända: Jag håller fram broschyrens 
framsida och säger "Vet du att det finns ett uppslagsverk på nätet 
som heter Wikipedia?" De flesta skrattar och säger att självklart 
vet de det. Då vänder jag på broschyren och berättar att sedan 
oktober 2007 finns det en svensk stödförening, där de borde gå 
med. Men det är långt ifrån alla som skrattar igenkännande. En del 
ser ut som frågetecken för de har aldrig hört talas om Wikipedia 
förut! Och då får jag en chans att berätta om Wikipedia.


-- 
 Lars Aronsson ([EMAIL PROTECTED])
 Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till