Jag tycker inte du eller någon annan skall ta åt dig på ett personligt
plan, åtminstonne avser inte jag att kritisera någon personligen
(eller styrelsen som grupp heller för den delen). Däremot är jag
intresserad av att delta i en debatt om hur föreningen skall fungera
och var vi skall lägga krutet.

Jag ser en risk i att vi lägger allt för mycket av vår energi på
Wikipedia, jag tycker att det är en risk eftersom det finns andra
projekt som behöver vårt stöd mycket mer.

Jag vill helt enkelt inte att vi skall bli en Wikipedia-förening, dels
för att det redan finns en informell sådan i form av wikigemsnskapen
på svwiki, dels för att de andra projekten behöver mycket mer hjälp
för att komma i gång och dels för att våra stadgar säger att vi skall
vara en förening för ala projekten och för dessa väsentlig teknik.

Jag hoppas att vi kan föra en sådan debatt utan att någon skall behöva
känna sig personligen på hoppad, särskilt så här i juletider :-)

/Micke

Den 2007-12-16 skrev Anders Wennersten <[EMAIL PROTECTED]>:
> jag förstår inte grunden till de starka orden. det enda som skett konkret är
> ju att jag berättat om mitt (misslyckade) försök involvera
> hembygdsföreningar i sv:wikipedia. Och detta startade jag innan vi var en
> styrelse, dvs enbart mitt personliga initiativ. Så det är ju faktiskt så att
> styrelsen  inte skall klä skott för detta om det nu verkligen är denna sak
> somni reagerat negativt på
>  Anders
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Stefan Berg" <[EMAIL PROTECTED]>
> To: <wikimediase-l@lists.wikimedia.org>
> Sent: Sunday, December 16, 2007 9:40 PM
> Subject: Re: [WikimediaSE-L]Nyaanvändare - många eller duktiga
>
>
> Mikael Nordin <[EMAIL PROTECTED]> writes:
> > Det är viktigt att Wikimedia
> > Sverige inte blir liktydigt med svenskspråkiga Wikipedia. Dels för att
> > det inte får bli så att wikipedianer blir avogt inställda mot
> > Wikimedia Sverige genom att man uppfattar att föreningen "klampar in"
> > och "tar över" och dels för att Wikipedia redan idag har så mycket
> > mankraft att vi egentligen inte tillför särskillt mycket på den
> > fronten.
>
> Starkt medhåll. Vi ska också tänka på alla passiva marknadsförare,
> det vill säga alla som marknadsför utan att de vet om det,
> exempelvis på arbetsplatser vid fikabordet. Det är kanske betydligt
> starkare insatser än vad WMS kan åstadkomma på det området.
>
> /Stefan
>
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till