Mikael Nordin <[EMAIL PROTECTED]> writes:
> Det är viktigt att Wikimedia
> Sverige inte blir liktydigt med svenskspråkiga Wikipedia. Dels för att
> det inte får bli så att wikipedianer blir avogt inställda mot
> Wikimedia Sverige genom att man uppfattar att föreningen "klampar in"
> och "tar över" och dels för att Wikipedia redan idag har så mycket
> mankraft att vi egentligen inte tillför särskillt mycket på den
> fronten.

Starkt medhåll. Vi ska också tänka på alla passiva marknadsförare,
det vill säga alla som marknadsför utan att de vet om det,
exempelvis på arbetsplatser vid fikabordet. Det är kanske betydligt
starkare insatser än vad WMS kan åstadkomma på det området.

/Stefan


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till