Lars Aronsson <[EMAIL PROTECTED]> writes:
 
> Vi har såväl flera språk som flera projekt att bry oss om.  Men 
> svenskspråkiga Wikipedia är och förblir vårt centrala fokus.  
> Trots att Wikipedia är störst, har den också stora luckor som 
> behöver fyllas igen.

Är det inte risk att ni bakbinder er om fokus ska ligga på Wikipedia?
Blir det inte en onödig nerprioritering av andra områden i så fall?

Jag kan hålla med om att Wikipedia kan hamna i fokus vid kontakter utåt
eftersom det är mest känt, men är det Wikimedia Sveriges uppgift att
fylla eventuella luckor?

/Stefan


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till