2016-05-14, 23:08 (+0200); Xavi Drudis Ferran escriu:
> No, no, perdó, m'he liat molt. No demanen 21 milions. 
> Demanen 1.599.697,53€

El projecte dura 48 mesos, per tant es pensen gastar més de 33.000 euros
cada mes.

Respondre per correu electrònic a