2016-05-15, 21:24 (+0200); Xavi Drudis Ferran escriu:
> Jo em sembla que ho entenc tan poc tot que ja no sé ni si sé dir si és
> rigurós o no. Tinc la sensació que no entenc què intenta.

El plantejament que fan els autors és: 1) hi ha un problema de falta de
"transparència i democràcia", i 2) nosaltres ens dedicarem a investigar com
solucionar aquest problema.  Per tant, és important aportar alguna dada que
indiqui que efectivament falta "transparència i democràcia".  Aquest estudi,
que realment és un apartat dins de la seva proposta d'investigació, fa la
funció d'aportar aquestes dades, tot i que els mateixos autors diuen (a
l'estudi) que les dades no permeten extreure conclusions sòlides.  Fins aquí
cap problema.  El problema és que a la nota de premsa i al Nació Digital ho
presenten com si fos un estudi rigorós que "demostra" que hi ha una falta de
"democràcia".

Per mi, un estudi rigorós sobre models de governança en el FOSS com a mínim
hauria de partir d'alguna teoria prèvia sobre governança, definir els
conceptes de forma inequívoca, explicar què és el que es vol mesurar,
definir una sèrie d'indicadors rellevants, i finalment obtenir i analitzar
dades empíriques.  En canvi, aquest estudi es salta els passos crucials i
passa directament a analitzar dades sense criteri.  Bàsicament es limita a
assenyalar si els projectes tenen o no tenen un document amb un codi de
conducta o una guia d'estil en el repositori del Github.  Per això dic que
no em sembla un estudi rigorós.

Respondre per correu electrònic a