> Boas Felipe,
>
> Non houbo cambios significativos, agás que agora non hai cartos para pagarlle
> a unha empresa pra que traduza como antes :)

De aí a meter incongruencias nas traducións haiche un paso. Hai
glosarios e hai unha memoria de tradución, o que fai que esas cousas
que menciona Felipe sexan menos aceptables.

Respecto a quen leva a tradución do Mozilla supoño que Suso poderá
responder porque sinceramente eu tampouco cho sei.

Responderlle a