Non hai problema Miguel, comprendo o que dis. Neso estamos.

Saúdos,

Miguel Branco escrebeu:
> 
> > "bitácula": non coñecía esa palabra, na lista de trasno falárase de usar
> >  "blogue". "Adhira o Facebook": queda rarísimo... tal vez se podía 
> > utilizar
> >  a terminoloxía da tradución ao galego do Facebook, con algo como "faite
> >  seareiro no Facebook" "Escolla o seu Persona":  non sei se se pode, xa que
> >  iso de Persona é o nome que lle dan aos temas, pero non se podería poñer
> >  polo menos entre comiñas? ("Persona"). Ao instalar un "Persona", na barra
> >  superior aparecen "desfazer" e "xerir temas". Non serían "desfacer" e
> >  "xestionar temas"?
> 
> Suso, a sorpresa polas traducións é lóxica tendo en conta que non 
> resultado 
> final se fai que nin se siga unha ortografía ou outra e incluso hai un erro 
> de 
> gramática. Aquí pídese que se corrixan e nada máis. 
> 
> Dos erros a esgalla que temos por resolver noutros proxectos tamén falamos 
> noutros lares, e corrixímolos consecuentemente na medida do que o noso tempo 
> nos permite.
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician

-- 
http://susinho.pagina.de/

Responderlle a