>>>  Boas Felipe,
>>>
>>> Non houbo cambios significativos, agás que agora non hai cartos para 
>>> pagarlle
>>> a unha empresa pra que traduza como antes :)
>>
>> De aí a meter incongruencias nas traducións haiche un paso. Hai
>> glosarios e hai unha memoria de tradución, o que fai que esas cousas
>> que menciona Felipe sexan menos aceptables.
>
> Todos podemos poñernos a criticar o traballo dos demais, a fin de contas
> ningunha traducción é perfecta, pero é bastante feo eso de que algúns
> tradutores vaian polas roldas criticando aos compañeiros, como se non
> houbera problemas reais bastante mais preocupantes:
>
> http://www.anosaterra.org/nova/40604/a-xunta-privatiza-a-oficina-de-software-libre-.html

Corrixide as traducións erróneas os responsables do mantemento da
tradución do Mozilla por favor.

Despois se queremos habemos falar do resto de cousas importantes.

Responderlle a