Leandro Regueiro escrebeu:
> > Boas Felipe,
> >
> > Non houbo cambios significativos, agás que agora non hai cartos para 
> > pagarlle
> > a unha empresa pra que traduza como antes :)
> 
> De aí a meter incongruencias nas traducións haiche un paso. Hai
> glosarios e hai unha memoria de tradución, o que fai que esas cousas
> que menciona Felipe sexan menos aceptables.
> 

Todos podemos poñernos a criticar o traballo dos demais, a fin de contas 
ningunha traducción é perfecta, pero é bastante feo eso de que algúns
tradutores vaian polas roldas criticando aos compañeiros, como se non
houbera problemas reais bastante mais preocupantes:

http://www.anosaterra.org/nova/40604/a-xunta-privatiza-a-oficina-de-software-libre-.html

Saúdos,

-- 
http://susinho.pagina.de/

Responderlle a