> "bitácula": non coñecía esa palabra, na lista de trasno falárase de usar
>  "blogue". "Adhira o Facebook": queda rarísimo... tal vez se podía utilizar
>  a terminoloxía da tradución ao galego do Facebook, con algo como "faite
>  seareiro no Facebook" "Escolla o seu Persona":  non sei se se pode, xa que
>  iso de Persona é o nome que lle dan aos temas, pero non se podería poñer
>  polo menos entre comiñas? ("Persona"). Ao instalar un "Persona", na barra
>  superior aparecen "desfazer" e "xerir temas". Non serían "desfacer" e
>  "xestionar temas"?

Suso, a sorpresa polas traducións é lóxica tendo en conta que non resultado 
final se fai que nin se siga unha ortografía ou outra e incluso hai un erro de 
gramática. Aquí pídese que se corrixan e nada máis. 

Dos erros a esgalla que temos por resolver noutros proxectos tamén falamos 
noutros lares, e corrixímolos consecuentemente na medida do que o noso tempo 
nos permite.

Responderlle a