2009/2/2 Mikael Jansson <mik...@lisp.se>:
> Ties Stuij wrote:
>> 2009/2/2 Mikael Jansson <mik...@lisp.se>:
>>> *börjar sitt första inlägg med att gnälla*
>> <snip/>
>>> "CLISP" är någon som fastnat med CAPSLOCK när texten "clisp", den där
>>> Common Lisp-interpretern, skulle skrivas.  Common Lisp förkortas kort &
>>> gott Lisp, eller CL.
>>
>> Aaarghh, jag är också i gnäll-modus. Ursäkt. Clisp har en interpreter
>> men också en compiler. Man kan välja, men interpretern ger inte alltid
>> samman resultat än compilern, så det är bättre att bara glömma
>> interpretern tycker jag.
>>
> Det beror på hur man tolkar virtuell maskin. ;)

Oh, du!

> Är inte interpretern default-läget?

Vet inte. Jag har aldrig använd Clisp. Men som jag kommer ihåg från
minne är att interpretern tar variablerna i interpretern som dynamiskt
och dom från compiler som lexical när man inte declarerar nånt. Och
dynamiskt är oftas inte vad man vill (inte jag alla fall). Dom gjorde
så för att tidigare datorer hade inte så mycket minne (man behöver
inte spara en hel evironment med varje lokala variable). Men jag kan
visst ha det jätte fel.

/Ties

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till