Francisco Xosé Vázquez Grandal wrote:
> 
> "Manuel A. Fernandez Montecelo" wrote:
> 
> > Jesus Bravo Alvarez wrote:
> > >
> > > Sun, May 07, 2000 at 07:30:32PM +0000, Manuel A. Fernandez Montecelo 
> > > escribiu:
> > >
> > > >pola contra queremos asignarlle desbechador a debugger, pois que a
> > > >inclúan. e o que teño moi claro é que case ningún lingüista hoxe en día
> > > >pode dicirnos cómo temos que traducir case nada. á vista está, aínda que
> > >
> > >         Que si, que un lingüista non pode dicir que palabra galega temos
> > > que usar para traducir un termo informático en inglés.  Se en vez de
> > > icon[oea] usamos "imaxiña", pois os lingüistas irían ó icarallo co seu
> > > icona.  Pero se imos usar icon[oea], pois é tarefa dos lingüistas dicir se
> > > é o e, o o, ou o a (e sinto as 10 vocais seguidas) X')))
> >
> > na resposta eu ía por 2 camiños: a) xustificar que podemos facer o que
> > dicía Roberto e b) que podemos mandar á merda aos lingüistas. nesa
> > parte, ía pola a)
> >
> 
>     Non se pode mandar á merda ós linguistas, se no diccionario pon icona 
> úsase
> icona. É o termo correcto, falando tardarás en afacerte pero escribindo 
> haberá que
> escribir o mellor posible. Ainda que soe mal "pica na icona do médio para que 
> se
> abra o programa". Eu poño en dúbida a utilidade das academias tal e como 
> funcionan
> ( M. Rivas propuña transformalas nunha factoria da lingua :-?), pero unha vez 
> feito
> hai que aguantarse e traducir segundo as normas (unhas ou outras) senon 
> estaremos
> voltando atras e cada un inventará a sua normativa.

ben, era unha frase un pouco contundente ... pero eu reafírmoa. por unha
banda, nesta lista dixéronse argumentos bastante razoables de por qué
_non_ utilizar icona. por outra, paréceme tan respetable utilizar unha
normativa concreta como ningunha (mestura delas, con  variantes
xeográficas ou o que sexa).

ademais, tan só é unha letra dunha palabra; hai que ter en conta que que
neste ambiente no que nos movemos, inzado de  anglicismos ("botar" rides
again), estar discutindo sobre isto paréceme unha carallada; e non vou
falar máis agás por alusións. e non falemos de que serán moito máis
abundantes e flagrantes os erros sintácticos e fallos involuntarios que
cometamos que estes "erros voluntarios".

e como mostra dunha palabra que eu _non_ usarei: Galicia.

> Saudos (cordialmente)


aburinho!!

________________________________________________________________________
Manuel A. Fernández Montecelo (CrEqUe) <cre...@cfutura.com>

Responderlle a