On Tue, 2 May 2000, Jesus Bravo Alvarez wrote:

> Ola,
> 
>    Só quero escoitar opinións acerca da traducción deses termos.
> 
> Clipboard:
> *********
> 
> pt: área de transferência, clipboard
> es: portapapeles, portafolios
> ca: portapapers, porta-retalls, portafolis
> fr: presse-papier
> 
>    Traduccións usadas ata agora en galego:
> 
> portapapeis (=es), portafolios (=es), porta-retallos (=ca), cartafol
> 
>    O de cartafol foi unha suxerencia da miña curmá, e polo momento cos
> que falei gustoulles (e tamén a min). Tamén está a opción de cartapacio,
> pero non soa tan ben.
> 
>    Persoalmente, non me gusta área de transferencia, porta-retallos
> paréceme catalanismo, e portapapeis e portafolios castelanismos (nin sequera
> veñen no diccionario)

    Eu farei un comentário na miña liña:
    Os termos a adoptar deven ser a ser posível coincidentes co
portugués. É o critério mais económico, menos rebuscado, e coerente. O
galego non é unha língua isolada; pertence a un grupo linguístico
(galego-portugués). Adoptar solucións como "portarretallos",
"cartafol"... son confusas, e "portapapeis" un castelanismo flagrante.


> 
> Icon:
> ****
> 
> pt: ícone (s.m)
> es: icono (s.m)
> fr: icône (s.f)
> ca: icona (s.f)
> 
>    Aquí estou liado, porque nos diccionarios antigos (o Xerais do 87
> que parece que temos case todos ;-D) di que é icono (s.m), como en
> castelán, pero semella que nos máis modernos os lingüistas decidiron que
> sexa icona (s.f), con xénero feminino coma no francés.
> 
    Outra vez o mesmo. E aparte, aqui apreza-se a falta de critério e
incoeréncia dos dicionários "normativos", que se un dia "A", outro dia
"B"... (bolboreta, volvoreta, expoñente, exponente...) 

    Repito o mesmo. Suxiro "ícone". Pergunto: por que non?. E que a
min co de icona é que me dá a risa... XD. Non sei quen seria o intelectual
que propuxo tal trapallada. 
    

>    A única referencia que teño é do Xis, pero no Glosario.DBF atopei
> tanto ícone (coma en portugués), como icona.
> 
> 
>    Opinións, respostas, análises...

    Espero que gostes ;)

-- 
        

            Gonzalo González Rodríguez
            loure...@talgo.uvigo.es

Responderlle a