O Mércores, 21 de Xuño de 2006 13:25, Xabier Villar escribiu:
> (e coñecernos persoalmente, que foi un dos motivos polo que falamos fai un
> tempo algúns dos tradutores de KDE de facer unha quedada :P)

Motivazón ppal pola minha banda.
Polo demais, que a cousa se chame trasno, gz21, ceive ou arrabaldo do norte 
dá-me mais bem igual... mentres se mantenha um mínimo de transparéncia na 
xestom, toma de decisons, critérios (incluindo manga ancha, please), etc.

Tamém podemos fazer um híbrido: primeiro reunen-se os 
coordenadores/administradores de trasno, e despois facemos unha quedada, nese 
mesmo dia ou no sábado/domingo seguinte. Onde estes nos expliquen 
aos "tradutores rasos" de que foi a cousa. Penso que isto pode servir para 
alixeirar a cousa, dado que se o António Pérez Casas non quixer fazer um par 
de horas extras co galho da reuniom, a todos os que trabalhamos ha-nos 
resultar difícil assistir, mentres se mantém o de conhecer-nos em persoa e 
estar enteirados do assunto.

> Creo que o  que mvillarino quere dar a entender é que a posibilidade de que
> a xuntanza se convirta nunha feira é remota... en certo modo,
> desgraciadamente, porque indica que somos poucos :(

... e por riba o melhor de cada casa.
Xa que estamos, que é o que se supom que se ha falar... porque na mensaxe 
inicial nom me quedou claro, será um concordato, tratará-se de deslocar a 
lista para dentro de mancomun (listas.mancomun.org), de proporcionar recursos 
dentro desse sítio para o "shutdown -r now", de delegar os permisos de aceso 
a cvs/svn que tenham os coordenadores para persoal baixo nómina, .....

Em outra orden de cousas: Noraboa, Susana & co. essa distro vale um mundo.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpv2FblRQ0dn.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a