O Mércores, 2 de Agosto de 2006 15:05, Berto escribiu:

> Basicamente a ILG, modo "conservador" ;D (ó por ao, -ería por -aría,
> etc.)
>
[marce@marce-villarino][16:19:34]
[~/Desktop/forzaBruta]> echo "consellaria conhecimento ao" | ./port2gal.perl
consellaría coñecemento ao

A versión que é usada no guión é precisamente a de Pablo Gamallo.


-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp8gXe7EStti.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a