O Domingo, 29 de Xullo de 2007 15:35, Leandro Regueiro escribiu:
> > Por último; escollín se cadra malos exemplos, referiame ó final a que o
> > que se debería buscar é que o resultado das tradución dea unha sensación
> > de coherencia para o usuario final, especialmente dentro dos proxectos
> > respectivos (léase KDE, Gnome...). Especialmente se queremos que as
> > plataformas libres sexan ó final empregadas por institucións coma a
> > Xunta necesítase isto e ademais, e por iso a miña insistencia nun tema
> > espiñento, a adhesión á normativa da RAG.
>
> É cuestión de que se vaian sinalando os problemas para buscarlle unha
> solución entre todos.

O problema, neste caso, son eu.

A ver, vou explicar o sistema que veño utilizando na actualidade.

-En xeral tento seguir os glosarios de trasno, despois o de mancomun e senón 
pois miro o estado da materia en open-tran.

-Plugin (ou plug-in) estou a traducilo como como extensión.

-Do de shapes, son da opinión de que aínda que existe unha tradución 
literal, "formas", debe analisarse se nun caso pontual o significado 
desa "shape" ten unha tradución mellor, se Miguel considera que é "Molduras", 
de acordo por min, quen está a revisar é el.

-Capitalize/case: non teño boas propostas.

-Criar: Non te preocupes polo de ofender, a estas alturas da xogada preocúpame 
ben pouco o o que a xente opine das miñas escollas léxicas. Eu son 
reintegracionista, aínda que ultimamente non se me note moito, e polo que 
comprobei ao longo dos ficheiros de KDE, son o único reintegracionista que os 
tocou. Con base nisto, podo afirmar con certeza cáseque plena que para 
converter do galego, ortograficamente isolacionista e lexicamente reint. a un 
galego plenamente ralg, o que hai que facer é cargar o xestor de catálogos e 
realizar as seguintes substitucións (coa ferramenta "Substituir nos 
ficheiros", do menú de edición):
Procurar / substituir :

pór       poñer (nota, non estou certo de que "pór" non sexa ralg)
componente   compoñente
dispon*     dispoñ* (en disponíbel, disponibilizar, e derivados)
estabele*        estable*
carreg*     carg*
criar      crear (e conxugacións)
conexón*        conexión*
*imento     *emento
propr*     prop*

e un grupo moi reducido de outras que agora non lembre. Con isto resolveríase 
o +95% do reintegracionismo que poda ficar en KDE, usando os ficheiros po que 
teño eu (enviados a xgf e algunha modificación/adición máis).

Respeito do da unificación gnome/kde, pois sí, estaría ben, pero non é algo 
que me resulte especialmente preocupante, tampouco estou a favor da "limpeza 
étnica" no campo do léxico, a min non me importa que se me substitúa nengunha 
das palabras anteriores, pero si vería mal que se obrigase a traducir dun 
xeito dado tal que, habendo máis dun vocábulo galego, algún deles resultase 
excluído, por exemplo "window" sempre como ventá, fiestra ou xanela.
Neste sentido creo oportuno recordar o que dicía Guido van Rossum na guía de 
estilo de Python: Tan importante como seguir as normas de estilo é saber 
cando non seguilas.

Un exemplo disto é, "overscan": para un programa como kdetv, destinado a ser 
usado por persoas coma min, que deben ler o manual da tv cada vez que 
sintonizo unha canle, non traducir ese termo sería un erro. Agora, para un 
programa de edición de video destinado a montadores afeizoados ou 
profisionais, con coñecimento da materia, podería usarse sen problema.
Outro exemplo será a propria "window": coa de tipos de tamaños de áreas 
rectangulares (mainwindows, errormessage, etc), poderíase especializar cada 
un dos termos.

Polo que se refire á xunta, non me preocupa que o usen ou non, en Galiza non 
hai empresa nengunha que apoie o desenvolvimento de KDE, no entanto que si o 
hai de gnome, e non irán apoiar a KDE nunca, a non ser ao xeito simbólico dos 
políticos: na foto. As reportaxes aparecidas na Voz hai unhas semanas 
reforzanme nesta crenza.

En resumo: que sigo nos meus trece, facendo en esencia o que me sai do 
c*****o, pero non me importa que se me corrixa, axudarei nisto o que poda, 
pero non o farei eu.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpHAOjbs3j8z.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a