Arredemo! en que cousas perdo o tempo.

Attachment: GuĆ­aDeEstiloTraduciĆ³n.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.textResponderlle a