> > > E o de consensuar unha guía de estilo con ciberirmandade? que parece?
> > >
> > Por min moi ben (*)
> > De feito serviríanos a todos, po.ex.: nas CIF pon que "deshabilitar" non é
> unha palabra correcta, máis no Estraviz ven (nota: desabilitar para norma
> galego-portuguesa), e con definicións que se poden trazar ao que fai unha
> opción que se escolle ou non.
> >
> A ver se nesa reunión se fala algo disto.

Non seria mala idea falar do tema tamén. Podiamos ir facendo unha
lista de cousas das que se debería falar.

Ata logo,
         Leandro Regueiro

Responderlle a