O Luns, 7 de Abril de 2008, damufo  escribiu:
> E o  de consensuar unha guía de estilo con ciberirmandade? que parece?
Por min moi ben (*)
De feito serviríanos a todos, po.ex.: nas CIF pon que "deshabilitar" non é 
unha palabra correcta, máis no Estraviz ven (nota: desabilitar para norma 
galego-portuguesa), e con definicións que se poden trazar ao que fai unha 
opción que se escolle ou non.
> Deixando temas de normativa ao carón, unha cousa, edit penso que non é
> editar sempre, mais ben soe referirse a modificar, editar sería nos
> casos que se reire a publicar ¿non?.
AS tres guias que lin para facer este resumo personalizado céntranse nas 
escollas normativas, que si -ble, que si -bel, etc. A única parte propria é 
no Prontuario  (as expresións coas que se tropeza en todos os ficheiros de 
máis de 150 msgs). Excepto en "Set[s]... ", e nas entradas do menú principal, 
penso que non entrei en asuntos de traducións de palabras en concreto.

Visto o respeito que tiven por "Tools", e a PEP8 ;-) de python __recoméndoche 
lela para poder entender o  que segue__ a tradución de "Edit" 
por "Modificar", non me parece nen correcta nen incorrecta senón todo o que 
ao usuario lle poda parecer.

(*) Referente ás sancións, penso que cada un debe pagar as súas propria multas 
de tráfico.
Dito doutro xeito:
"No one commands me. no man. no god. no elder. no prince. what is a claim of 
power for ones who defy death? call your damnable hunt. we shall see whom i 
drag screaming to hell with me."
> > Arredemo! en que cousas perdo o tempo.
Cagho ná! e encima fago que outros perdan o tempo 8- ;-)
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a