O Luns, 7 de Abril de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
> 2008/4/7 damufo <dam...@gmail.com>:
> > Ao mellor é preferible ver primeiro o da data.
> > Alguen avisou aos de ciberirmandade?
> > Saúdos
>
> Aquí ninguén avisa a ninguén. Xa estou vendo que imos ir catro gatos,
> coma sempre. Espero polo menos que non sexa peor có da XGN. Estase
> falando noutro fío de facelo sobre o 10 de maio porque cadra co
> aniversario de mancomun...
>
> O que hai que decidir é:
> - que día vai ser (por dispoñibilidade da xente)
> - onde vai ser (para ver quen pon o local e temas relacionados)
> - quen vai ir (canta máis xente mellor)
> - de que se vai falar (supoño que ó final estaremos limitados por tempo)
>
> Ata logo,
>         Leandro Regueiro

A ver. Por partes:
PEP8:
 A style guide is about consistency. Consistency with this style guide is
  important. Consistency within a project is more important. Consistency
  within one module or function is most important.

  But most importantly: know when to be inconsistent -- sometimes the style
  guide just doesn't apply. When in doubt, use your best judgment.
Pois iso, que queda ao bon xuizo do tradutor o decidir entre unha ou outra.

Reunión:
a) Data: Fin de semana. Vale, tentarei facer por ir.
b) Comunicación: Semella que vai actuar como anfitrión baleato (non si?), de 
comunicalo a outros grupo debería encargarse el.
c) Asistencia: Nin tolos vai xuntarse máis dunha ducia: dous de mancomún, 
outros dous das cif, outros dous do launchpad e con sorte catro de trasno. 
Aínda vou dous por baixo.
d) Temática: Ponto único, até onde está disposto a ceder cada un para poder 
xuntar a trasno + traduCIF + mancomún + o que sexa, nun só grupo. 
Organización dese grupo, e en concreto:
  - pertenza/independencia de outros grupos, chámese cif/mancomun.
  - definición de procedimentos, e documentación destes: proc. de admisión 
de voluntarios, proc. para engadir un programa/ proxecto, para egresalo, 
etc.
  - definición de guía de estilo, opción normativas, glosario e opcións de 
glosario.
  - sancionabilidade (o de visar as traducións).

De mancomún deberían ir baleato e nacho, das CIF pois como mínimo minhoca, de 
launchpad este.... como se chama ho!..... Felipe Gil Castiñeira, e de trasno 
pois o seu sería que fose tarrío, pero non sei se seguirá por irlanda...... 
con moita sorte seis: xgf, daniel, leandro, miguel. manuel e máis eu, co que 
sumaríamos a prática totalidade da mao de obra. Vaia, aínda non chego á 
ducia.
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a