O Luns, 28 de Abril de 2008, baleato  escribiu:
> > Agradezo muito que te lembres de min, mais penso que seria mellor que en
> > representación de Trasno fose alguén mais novo e representativo do
> > traballo actual: MV, Leandro, Daniel, Felipe, etc.
Grazas por proporme, mais hai catro motivos que fan que non sexa o idóneo:
- Por unha banda non son coordenador,
- aliás  xa vai aacid, polo cal sería un pouco excesívo pola banda de kde,
- non teño nada preparado.
- teño moi moi moi malas pulgas, e falo moi baixiño (as reunións da asociación 
de viciños, cando fun tesoureiro, eran un problema para min por esta causa)
adicionalmente
- fun unha das persoas que máis caña deu a mancomún durante os comezos desta.

Por estas tres cousas, a persoa ideal para min a día de hoxe son ou Leandro ou 
Daniel. No caso dos materiais, pode empregarse o da xgn, sen medo de 
repeticións.
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a