O Luns, 28 de Abril de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
> Falemos claro, ti non queres ir coma representante de Trasno.
> Tranquilo que xa te proporá  Marce coma o mellor candidato na súa
> próxima mensaxe neste fío :)

Neste fío? Suso, leandro, Ramon, suso, eu, daniel e leandro... 7, non, neste 
fío non.

A ver, eu non vou proporme voluntario, pero se non queda máis remedio e se me 
di que é o que se espera da cousa esa, por ir iría.

E si sería unha representación excesiva de kde: albert é de kde, e se falo eu, 
que son un celote de kde..... pois habería un sesgo.
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a