A ver "informáticos". Un prototipo en informática refirese a algo
feito con arame e chicles (usando as comparacións co mundo dos
automóbiles que tanto lles gustan a certos profesores da FIC). Un
prototipo non ten que representar todo, ou sexa é unha ventá con
botóns, pero se lle das ó botón non fai nada.

Ata logo,
        Leandro Regueiro

2008/5/12 mvillarino <mvillar...@gmail.com>:
> O Luns, 12 de Maio de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
>
>
> > > 2 s f GRÁF Modelo dos distintos elementos que compoñen unha obra
> > > debuxada ou escrita, que dá unha idea aproximada de como vai quedar unha
> > > vez impresa.
> Non, un "mockup" é o que se define enriba. Un prototipo debe ser 
> completamente
> funcional (v.gr. un prototipo dun coche debe andar, frear, virar, etc), un
> mock abonda conque teña semellanza visual co final.
>
>
>
> --
> Best regards
> MV
>

Responderlle a