Ramón Flores e máis eu creo que fomos os que propuxemos o da asociación. 
Agora non teño moito tempo pero avanzo o que eu entendo qué podería/deberí
a ser: 

1. Unha asociación de voluntarios sen ánimo de lucro tal que:
2. permita ter localizada e comunicada a toda a xente que colabora na 
tradución de software (libre) ó galego 
3. tivera un 'portal' que represente a todos cantos proxectos independentes 
poida haber (trasno/ciberirmandade/independentes enlazados dende un único 
sitio común a todos) sen necesidade de que estes desaparezan e ofreza 
recursos necesarios para todos (glosarios...)
4. informase de onde se pode traducir que proxectos (ie. KDE, vaite a trasno; 
php, vaite e fala cos de ciberirmandade and so on) e que se necesita para 
facelo
5. marcase unha guia de consenso (ORIENTATIVA e non IMPERATIVA) de como 
traducir e con que estilo
6 servira de ponte entre a administración e a comunidade e os señores do 
governo (recordade 'poñamos se queremos pagar unha tradución de KDE?, con 
quen temos que falar' > Albert Casals e mais eu dixemos; contrata a quen 
queiras pero ese quen quieras é un soldado raso dentro do proxecto que xa 
existe. Se o fas doutra maneira matas a comunidade que existe arredor de cada 
proxecto e a tradución será útil mentras sigas pagando)
7. se pringara e dera charlas/simposium de que facemose e para qué
8. e ensine como (á nova xente que chega á comunidade; que creo que o cuarto 
punto o que Suso se refire)
9. e sirva como escusa para facer unha cea coma Deus manda unha ou dúas veces 
o ano ;)On Monday 12 May 2008 13:44:04 Leandro Regueiro wrote:
> Ola,
> envío esta mensaxe para comezar o fío referente ó tema de cumprir os
> nosos obxectivos coma comunidade marcados na xuntanza G11n. Houbo quen
> falou de facer unha asociación. Haberá que discutir se isto nos ha
> valer para algo máis que para recibir subvencións que poderian servir
> para pagar un servidor, o dominio, e non sei que cousas mais...
>
> Pego embaixo os obxectivos destacados no último documento remitido por
> Susos Baleato:    
>
> 1. Traducir, coordenar localización de proxectos de software libre
> (agás os chungos)
> 2. Autoorganizarse, visibilizarse
> 3. Para terminoloxía: empregar 'consenso interno asesorado',
> incorporándose aos recursos como lista USC-lex, servizo terminoloxia
> 4. Formación: transferencia
>
> Ben, o primiero punto xa o levamos facendo anos. Por aí non hai problema.
>
> O segundo punto son dous, penso eu. O de autoorganizarse seria o
> referente á asociación ou algunha outra cousa? O de visibilizarse
> penso eu que inclúe facernos visibles e buscar novos tradutores ou a
> tradutores actuais que estean illados.
>
> O da terminoloxia xa o facemos. Fainos falta incorporarnos
> individualmente a eses novos recursos, e que algúns de nós fagan de
> ponte entre os dous proxectos. Alguén ten os enderezos das listas e
> mailas páxinas??
>
> Cuarto punto. Non teño nin idea de a que se refire Suso con isto. Algunha
> idea??
>
> Ata logo,
>          Leandro Regueiro
Responderlle a