O Luns, 12 de Maio de 2008, Miguel Solla escribiu:
> O enlace ás normas é
>
> http://www.realacademiagalega.org/PlainRAG/catalog/publications/files/norma
>s_galego05.pdf

Grazas, póñoo na lista de "cousas por facer", o engadilo á listaxe de recursos 
(a ver se poño unha copia).

Son 123 páxinas. Coñeces algunha versión completa máis abreviada? algo como un 
prontuario.

Xa postos, e ti de quen ves sendo?-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a