2008/12/23 Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>:
>> ("liña cronolóxica", "vista cronolóxica"...?)
>
> Outras opcións (pra que teñan máis onde elixir): cronoloxía, liña do tempo
> (escoiteina moito pero podería ser unha mala tradución)

Eu emprego "liña de tempo"

>> - Milestone: Esta é importante, aparece moitísimo...
>
>> ( en castelán sería "hito"... en galego... "etapa",
>
>> "milladoiro","obxectivo"...?)
>
> Supoño que é obxectivo, pero non estou seguro.

Eu emprego "fito"

>> - Roadmap:
>> (eu puxen "plan de traballo". A metáfora do mapa de estradas parecíame
A tradución que se está a popularizar é "folla de ruta", sobre todo
por parte dos medios de comunicación.
Outras opcións (más dinas) son: estratexia, liñas mestras, plano de
actuacións, plano xeral etc.

Que vaia ben

Responderlle a