save
n : (sports) the act of preventing the opposition from scoring; "the goalie 
made a brilliant save"; "the relief pitcher got credit for a save" 
v 1: save from ruin, destruction, or harm [syn: {salvage}, {salve}, {relieve}] 
2: to keep up and reserve for personal or special use; "She saved the old 
family photographs in a drawer" [syn: {preserve}] 
3: bring into safety; "We pulled through most of the victims of the bomb 
attack" [syn: {carry through}, {pull through}, {bring through}] 
4: spend less; buy at a reduced price 
5: feather one's nest; have a nest egg; "He saves half his salary" [syn: {lay 
aside}, {save up}] 
6: make unnecessary an expenditure or effort; "This will save money"; "I'll 
save you the trouble"; "This will save you a lot of time" [syn: {make 
unnecessary}] 
7: save from sins [syn: {deliver}, {redeem}] 
8: refrain from harming [syn: {spare}] 
9: spend sparingly, avoid the waste of; "This move will save money"; "The less 
fortunate will have to economize now" [syn: {economize}, {economise}] 10: 
retain rights to; "keep my job for me while I give birth"; "keep my seat, 
please"; "keep open the possibility of a merger" [syn: {keep open}, {hold 
open}, {keep}

Non hai opción de gravar neste contexto. gravar é o acto físico que se fai 
para gardar a información. Un usuario quererá gardar a información, e para iso 
pediralle á aplicación que a garde, e a aplicación lle pedirá ao Sistema 
Operativo que a grave nalgures.

Nin nas interfaces de texto se ten empregado na forma inglesa o termo gravar. 
Cando se referían ao feito físico, sempre foi "save", nas demáis ocasións 
"escribir". En todo caso, as ferramentas de sistema deberan empregar "gravar" 
e as aplicacións xerais empregar "gardar".

Máis os usuarios de GNU/Linux pero tamén os doutros sistemas, a idea é separar 
o concepto de uso diario dun computador do seu funcionamento interno. Vou 
engadir outro motivo: gardar implica unha idea de que as cousas se graven nun 
certo sitio cunha certa orde: aquela canción en "A Miña Música", unha carta en 
"Documentos/cartas", ou directamente gardalo nalgunha cousa que poida levar 
por ahí "/Media/movil/música"... A idea na que pensa o usuario é a necesidade 
de dispor no futuro da información, non os procesos físicos que fan posible 
esa disposición.

Por outro lado, supoñamos sistemas de almaceamento distribuido ou concurrentes 
(NFS ou RAID, respectivamente, por exemplo). O acto físico de gardar é moi 
diferente do acto físico de gravar. É máis, sistemas de arquivos coma CODA 
precisamente unha das características "avanzadas" que prometían era a xestión 
do feito de que varios usuarios usasen un arquivo de maneira concurrente, uns 
de maneira conectada e outros en "modo desconectado".

Creo moi desacertado usar gravar para un evento que fai calqueira cousa salvo 
gravar XD

Saúde!!!

O Monday 05 January 2009 10:48:32 damufo escribiu:
> Miguel Branco escribiu:
> > En kde-gl existe a dicotomía gardar - gravar para save. Nunca se me deu
> > por o preguntar e mira que ten importancia. Cal considerades mellor?
> > Facemos en KDE o cambio a unha ou outra?
> >
> > Eu considero moi adecuada a fórmula 'gravar', e téñoa usado, pois:
> >> gravar
> >>
> >>
> >> v t Marcar ou
> >> debuxar algo
> >> nunha superficie
> >> por medio de
> >> cortes, presión
> >> ou reacción
> >> química.
> >>
> >>
> >> 2
> >> v t
> >> Impresionar
> >> sinais,
> >> datos,
> >> imaxes ou
> >> sons sobre
> >> un soporte
> >> magnético,
> >> para
> >> poderen ser
> >> reproducidos despois. Tmabs. (!!!!!!)
> >>
> >>
> >> 3
> >> v t Fixar
> >> algo na
> >> mente ou no
> >> ánimo, como
> >> un recordo,
> >> un
> >> sentimento
> >> ou unha
> >> idea. Tm v
> >> pron.
> >
> > considerando no tipo de soportes nos que gardamos as cousas, vai ben.
> >
> > Para KDE noutros idiomas vexo que empregan:
> >
> > it salva
> > pt_BR: salvar
> > pt-PT: gravar
> > es-ES: guardar
> > fr: Enregistrer
> > de: Speichern
> > cat: desa
> >
> > opinións? opinións dos de GNOME e gnomistas?
>
> Penso que tamén pode ser mellor usar gravar no canto de gardar.
> Exemplo, cando estou escribir por exemplo un documento, gravo (de cando
> en vez) para asegurarme de non perder o traballo. Para min gardar sería
> o que fago cando xa non o vou usar máis por un tempo.

-- 
-------------
karl

Responderlle a