> > E é que de  feito non significan o mesmo. Gravar referirase sempre ao
> > acto físico (e por tanto será cando se queira falar de dispositivos
> > concretos, p.ex. "gravar de forma permanente no disco duro?", "gravar no
> > 'pendrive'?"), namentres que gardar refírese a un evento polo cal o
> > sistema operativo grava nalgún dispositivo uns datos determiñados para
> > que o usuario ou aplicición poida dispor deles nun futuro.
> >
> > Así, as aplicacións de propósito xeral referiranse sempre a "gardar". Non
> > hai moitos ámbitos nun sistema operativo gráfico no que poida ser preciso
> > usar "gravar", anque puidera ter senso en aplicacións de copiado de
> > seguridade ou gravado de CD, como no exemplo de Miguel.
>
> Cando o OS garda, grava, non? logo, IMHO,  non vexo necesidade de lle facer
> tal apreciación ó usuario, é máis, en ningún dos exemplos que puxeches.
>
> Non vexo a necesidade de distinguir cando se grava nun medio externo (o
> exemplo do CD) pois conceptualmente é o mesmo gravar un CD ca nun HD ou
> memoria, p.ex... nun  indéntanse a superficie dun plástico policabonatado e
> lese ópticamente cun laser e no outro realizanse cambios na serie de
> rexións magnéticas nas que se divide cada plato... non sei se me explico.
> Independentemente de se traballamos no noso PC e gardamos algo estamos a
> almacenar eses datos nalgún medio, ora co fin de ser temporais ora co fin
> de os conservar. Pero temos medios externos e internos que serven para
> estes dous fins (p.ex CD, CD regravable ou 'pendrive'), tamén podemos
> gardar cousas online, nalgún servidor remoto... se facemos todos estes
> matices o tema resulta, IMHO, pouco práctico.
>
> que conste que non me importa a que conclusión se chegue (q será a de
> 'gardar'), senón que busco resolver un problema de KDE.
>
> Só unha anotación máis, no pt_PT NON fan distición entre save' e 'record',
> para ambas empregan 'gravar', no pt_BR si, e empregan 'gravar' e 'salvar',
> respectivamente. Segundo o algoritmo de Macomun (vd. ultima reunión do
> G11N) a escolla seríe en favor de seguir o que se fai en Portugal.

Só un apuntamento. Os de Mancomún seguen normas, se non me equivoco, nas que 
teñen preferencia por que a forma galega se pareza á doutras linguas. Eu 
prefiro que o "úsana en portugués" non sexa un argumento para usar unha forma, 
pois as formas doutra linguas só se deberían ten en conta (insisto, na miña 
opinión) á hora de buscar opcións, non á de elixi-la que prefiramos. 

E xa postos, teño entendido que o galego se parece máis ao portugués do Brasil 
que ao dos veciños (imaxino que porque estes últimos están moi "inglesados").

Un saúdo!

Responderlle a